";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Извод из матичне књиге венчаних

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених (на домаћем и међународном обрасцу) подноси заинтересовано лице надлежном органу управе по месту вођења матичне књиге у којој је извршен упис чињенице венчања.

Извод из матичне књиге венчаних издаје Одељење за правне и опште послове – МАТИЧАР одмах по подношењу уредног захтева странке.

Потребна документа

Уз захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних (домаћи и међународни образац) подноси се доказ о уплати:

 

-        Републичке административне таксе

-        Накнаде за услуге које врши Општинска управа

 

Упутство о начину плаћања у обрасцу захтева.

Где и како

Захтев се може поднети у просторијама Општинске управе Мајданпек, Услужни центар, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

 

Ближе информације могу се добити у Услужном центру или на телефонe:

030/581-129030/581-129  

030/581-140 , локали 1140 и 1114.

 

Или на адресу електрoнске поште Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних се може преузети лично, у Услужном центру, и овде