";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 26.11. 2018. године,  расписало је

 


ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

 

Предмет Огласа је објекат намењен пружању услуга социјалне заштите за смештај одраслих и старих лица, приближне површине од 500 m² до 600 m² са припадајућом површином земљишта за редовну употребу објекта.

Рок за достављање понуда 15 дана од дана објављивања јавног позива, односно до 12. децембра 2018.године.

Овде можете преузети: