";} /*B6D1B1EE*/ ?>

број јавне набавке

4042-7/2019

предмет јавне набавке

Набавка добаранабавка електричне енергије

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

28.02.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-7/2019

 

 

број јавне набавке

4042-4/2019

предмет јавне набавке

Набавка услуга – Стручни надзор над радовима на инвестиционом одржавању објекта спортске хале у Мајданпеку

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

08.02.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору 

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-4/2019


 

број јавне набавке

4042-2/2019

предмет јавне набавке

Набавка добара - Канцеларијски материјал

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

04.02.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-2/2019

 

 

број јавне набавке

4042-5/2019

предмет јавне набавке

Набавка услуга - Извођење радова на уређењу гробља у Доњем Милановцу

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

04.02.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о обустави поступка 

Обавештење о обустави поступка 

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-5/2019

 

 

број јавне набавке

4042-1/2019

предмет јавне набавке

Набавка добара - Набавка три центрифуге за Дом здравља "др Верољуб Цакић" у Мајданпеку

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

21.01.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-1/2019