";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта


број јавне набавке

4041-5/2020

предмет јавне набавке

Јавна набавка радова– Реконструкција улица у Тополници

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

13.04.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о oбустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-5/2020

 

 

број јавне набавке

4042-3/2020

предмет јавне набавке

Набавка услуга – Израда Плана детаљне регулације заштићеног подручја археолошког локалитета Лепенски Вир

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

31.03.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава 

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-3/2020

 

број јавне набавке

4041-1/2020

предмет јавне набавке

Јавна набавка радова– Изградња пословног објекта - Дома културе на Мирочу - друга фаза

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

26.03.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена и допуна конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне документације_2

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава 

Одлука о oбустави поступка 

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-1/2020

 

број јавне набавке

4041-4/2020

предмет јавне набавке

Јавна набавка услуга – физичко-техничко обезбеђење за календарску 2020.годину

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

13.03.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-4/2020

 

 

број јавне набавке

4041-3/2020

предмет јавне набавке

Јавна набавка услуга – набавка електричне енергије

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

11.03.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-3/2020

 


број јавне набавке

4041-2/2020

предмет јавне набавке

Јавна набавка услуга превоза путника

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

10.03.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-2/2020

 

 

број јавне набавке

4042-2/2020

предмет јавне набавке

Набавка радова – Изградња јавног осветљења улице Нова у зони К3

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

18.02.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-2/2020

 

број јавне набавке

4042-1/2020

предмет јавне набавке

Набавка услуга – Одржавање информационог система локалне пореске администрације

врста поступка

Јавна набавка - преговарачки поступак

рок за подношење понуде

30.01.2020.године до 12:00 часова

документација

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-1/2020

 

 

 

 

СЛЕДЕЋА