";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

број јавне набавке

4042-7/2020

предмет јавне набавке

Набавка услуга – Стручни надзор над радовима за набавку, испоруку и монтажу опреме за реконструкцију и доградњу постојеће котларнице у Мајданпеку котлом на дрвну сечку за потребе грејања Дома здравља "др Верољуб Цакић" по систему "КЉУЧ У РУКЕ"

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

27.05.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-7/2020

 

број јавне набавке

4042-6/2020

предмет јавне набавке

Набавка добара– Набавка опреме за реализацију мера популационе политике

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

25.05.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa 

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-6/2020

 

број јавне набавке

4042-5/2020

предмет јавне набавке

Набавка радова– Реконструкција крова на објекту КП број 2070/1 КО Доњи Милановац – друга фаза

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

26.05.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa 

Допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-5/2020

 

број јавне набавке

4042-4/2020

предмет јавне набавке

Набавка радова– Реконструкција машинских инсталација централног грејања објекта амбуланта Рудна Глава

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

12.05.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa 

Измена конкурсне документације 

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-4/2020

 

број јавне набавке

4041-5/2020

предмет јавне набавке

Јавна набавка радова– Реконструкција улица у Тополници

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

13.04.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о oбустави поступка

Обавештење о oбустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-5/2020

 

број јавне набавке

4042-3/2020

предмет јавне набавке

Набавка услуга – Израда Плана детаљне регулације заштићеног подручја археолошког локалитета Лепенски Вир

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

31.03.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-3/2020

 

број јавне набавке

4041-1/2020

предмет јавне набавке

Јавна набавка радова– Изградња пословног објекта - Дома културе на Мирочу - друга фаза

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

26.03.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена и допуна конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне документације_2

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава 

Одлука о oбустави поступка 

Обавештење о oбустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-1/2020

 

број јавне набавке

4041-4/2020

предмет јавне набавке

Јавна набавка услуга – физичко-техничко обезбеђење за календарску 2020.годину

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

13.03.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-4/2020

 

 

број јавне набавке

4041-3/2020

предмет јавне набавке

Јавна набавка услуга – набавка електричне енергије

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

11.03.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-3/2020

 


број јавне набавке

4041-2/2020

предмет јавне набавке

Јавна набавка услуга превоза путника

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

10.03.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-2/2020

 

 

број јавне набавке

4042-2/2020

предмет јавне набавке

Набавка радова – Изградња јавног осветљења улице Нова у зони К3

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

18.02.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-2/2020

 

број јавне набавке

4042-1/2020

предмет јавне набавке

Набавка услуга – Одржавање информационог система локалне пореске администрације

врста поступка

Јавна набавка - преговарачки поступак

рок за подношење понуде

30.01.2020.године до 12:00 часова

документација

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-1/2020

 

 

 

 

СЛЕДЕЋА