";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Вести

Обавештење

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Списак изабраних кандидата за обуку за пописиваче за општину Мајданпек, истакнут је на огласној табли СО Мајданпек на првом спрату и огласној табли месне канцеларије у Доњем Милановцу, 02.09.2011.године.

Кандидати који нису изабрани, могу лично да се жале пописној комисији у року од 24 сата од дана објављивања резултата.

Пописна комисија ће дана 03.09.2011.године (субота) дежурати у згради СО Мајданпек - канцеларија број 22, у периоду од 7 до 14 часова.

   

Обавештење Пописне Комисије општине Мајданпек

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Прелиминарни спискови са резултатима избора кандидата за пописиваче истакнути су на огласној табли СО Мајданпек и Месне Канцеларије Доњи Милановац.

Обавештавају се кандидати са редним бројевима пријава изнад црте (рачунајући и резервне кандидате), да у периоду од 25. до 29. августа од 8,00 до 14,00 часова, дођу у пописну канцеларију (зграда СО Мајданпек, I спрат, канцеларија број 22) како би потврдили своје учешће у попису.

 

Изабрани кандидати су дужни да том приликом поднесу на увид пописној комисији следећа оригинална документа, као и копије свих тражених докумената:

-          личну карту или пасош;

-          диплому или уверење о стеченој стручној спреми (студенти који нису у могућности да донесу диплому о завршеној средњој школи, уколико је на факултету, могу да поднесу као доказ само индекс са овереним семестром у 2011, изузетно апсолвенти могу да имају оверену 2010.годину);

-          уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање, односно оверен картон са евиденције који имају код себе (само незапослени кандидати);

-          уверење надлежног суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута отпужница, може се доставити накнадно (до почетка обуке);

-          оверен индекс, односно потврду о уписаном семестру у 2011. години.

 

Поред наведених докумената, кандидати су дужни да приложе и свој део Пријаве за учешће у попису (образац П-4б) ради провере редног броја пријаве. Сваки кандидат који је изабран мора имати отворен текући рачун на своје име.

 

Сматраће се да је кандидат одустао од рада у попису уколико се у предвиђеном термину не јави пописној комисији и не поднесе на увид тражена документа и оригиналан Образац П-4б који је попунио приликом пријављивања за учешће у попису.

 

За кандидате који су на прелиминарној листи рангирани испод црте (редни бројеви испод последњег кандидата, односно резевног кандидата), пописна комисија ће, ако неки од кандидата који су ушли у ужи избор не буду изабрани након провере докумената, организовати 31. августа у 11,00 часова у великој сали СО Мајданпек, прозивку првих 30 кандидата који су при првој селекцији остали испод црте у свим насељима, све док се за свако насеље не обезбеди потребан број пописивача за обуку.

 

Кандидати чији редни бројеви пријава нису на списку, немају задовољавајући рукопис, односно нису адекватно попунили пријаву и стога нису могли бити бодовани.

 

 

ПОПИСНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

БРОЈ: 052-2 ДАТУМ: 24.08.2011.ГОД.

   

Позив за учешће у акцији "Очистимо Србију"

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

очистимо србију

У оквиру акције "Очистимо Србију 2011", у суботу 4.јуна поводом Дана заштите животне средине биће одржана велика радна акција чишћења на територији Републике Србије под називом "ВЕЛИКО СПРЕМАЊЕ СРБИЈЕ".

Акцији се и ове године прикључује и општина Мајданпек. Биће то прилика да свако у складу са својим могућностима да лични допринос очувању животне средине. Позивају се јавна предузећа, привредна друштва, школе, удружења, организације и грађани да се прикључе акцији и заједничким снагама допринесу чишћењу животне средине на територији општине.

Сви заинтересовани могу пријавити своје учешће, начин на који би учествовали у акцији као и потенцијалне локације за чишћење, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе Мајданпек на телефон 030/581-140, локал 1162. Контакт особа Драгана Милојковић.

   

Расписан конкурс Републичке агенције за просторно планирање

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Републичка агенција за просторно планирање у сарадњи са Инжињерском комором Србије расписала је анкетни неанонимни конкурс под називом "ВАРОШИ И ВАРОШИЦЕ СРБИЈЕ".

Садржај конкурса можете преузети овде

   

Страна 8 од 13