";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

Обавештење одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано уторак, 26 јун 2012 11:42 Написао Администратор понедељак, 25 јун 2012 10:42

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта оператер предузеће СТР "Бакарни пуж" из Мајданпека, Дебели Луг, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-14/2012-03 дана 22.06.2012.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА

   

Јавни позив Републичког завода за статистику

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано уторак, 05 јун 2012 06:10 Написао Администратор понедељак, 04 јун 2012 09:48

Републички завод за статистику, на основу Закона о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11), објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ 

Републички завод за статистику у периоду од 1. октобра до 15. децембра 2012. године спровешће Попис пољопривреде на територији Републике Србије. 

Позивају се грађани који желе да учествују у својству општинског инструктора у Попису пољопривреде да се у периоду од 1. до 30. јуна 2012. године пријаве Републичком заводу за статистику путем попуњавања електронске пријаве на веб-адреси: www.stat.gov.rs. 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

  • држављанство Републике Србије
  •  најмање 18 година старости
  • стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању
  • добро познавање терена (да кандидат станује или ради на територији општине за коју се пријављује за рад у Попису пољопривреде)
  • против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница. 

Критеријуми за избор су:

  • стручна спрема
  • област образовања
  • радни статус
  • учествовање у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и другим статистичким истраживањима у последње три године
  •  интервју. 

Предност при избору имаће кандидати са стеченим образовањем у пољопривредној струци. 

Од изабраних кандидата очекује се познавање рада на рачунару. На интервју ће бити позвани кандидати који уђу у ужи избор према наведеним критеријумима. О месту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавештени.

Петодневна обука и тестирање кандидата који су ушли у ужи избор биће обављени у периоду од 10. до 14. септембра 2012. године на пунктовима које одреди општинска пописна комисија, након чега ће се извршити финални избор општинских инструктора.

Детаљне информације о начину избора кандидата и њиховим обавезама у Попису пољопривреде могу се видети на веб-сајту Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs.

 

   

Обавештење одељења за урбанизам, грађевинарстзво и стамбено комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано среда, 30 мај 2012 11:39 Написао Администратор среда, 30 мај 2012 11:14

 

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Черчелановић Слободан из Доњег Милановца, ул.16.Бригаде 41,  поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње пословног објекта – сервиса за технички преглед возила на катастарској парцели број 1580/2 КО Клокочевац у Клокочевцу, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-13/2012-03 дана 23.05.2012.године.

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА

   

Обавештење одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано среда, 18 април 2012 11:53 Написао Администратор среда, 18 април 2012 11:30

 

 

У складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом ( ''Службени гласник РС'' број 36/09 и 88/10), обавештавамо заинтересовану јавност, органе и организације да је носилац пројекта: оператер предузеће Д.О.О. ''С.А. ТЕХ'' , из Бора, ул.Ђорђа Вајферта бр.20, поднео захтев за издавање дозволе за управаљање отпадом на територији општине Мајданпек.

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет дана од дана објављивања Обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми Општини Мајданпек, Општинска управа, Одељење за урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне послове, ул.Светог Саве бб, 19250 Мајданпек.

 

Целокупан текст обавештења можете преузети овде

 

 

 

   

Страна 20 од 22