";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

Обавештење о упису у посебан бирачки списак

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано среда, 28 април 2010 07:23 Написао Администратор среда, 24 фебруар 2010 12:08

На основу члана 45. став 1. Закона о националним саветима националних мањина, Министарство за људска и мањинска права донело је одлуку да се 9. новембра 2009. године започне са поступком образовања посебних бирачких спискова националних мањина, уписом припадника националних мањина у посебан бирачки списак.

Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може да поднесе захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине, како би учествовао у поступку предстојећих избора за чланове националних савета националних мањина.

                Захтев за упис у посебан бирачки списак подноси се у писаној форми,  читко попуњен и потписан од стране подносиоца захтева, непосредно у  згради општине Мајданпек или поштом на адресу

Општина Мајданпек

Светог Саве бб

19250 Мајданпек

Са назнаком: За референта бирачког списка

Сви подаци у захтеву морају да буду попуњени истоветно као у личној карти подносиоца.

                Обрасце можете преузети и у електронској форми на српском језику и на језицима националних мањина на сајту Министарсва за људска и мањинска права www.ljudskaprava.gov.rs .

                Рок за подношење захтева за упис у посебне бирачке спискове националних мањина је 9. март 2010. године.

За све информације обратити се Санели Филиповић, Одељење за правне и опште послове, на телефон 030/ 581-641 и  030/581-140  локал  1110 , сваког радног дана од 07-15 часова.

   

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано среда, 05 фебруар 2014 09:00 Написао Администратор понедељак, 03 фебруар 2014 08:08


Република Србија

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА

IV Број: 208-1/2014

Датум: 30.01.2014.год.

М А Ј Д А Н П Е К

Општинска управа општине Мајданпек, на основу чл. 14.  Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011), Одлуке о расписивању избора за народне посланике (''Службени гласник РС, број 8/14)  објављује

 ОГЛАС

О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

 

Позивају се грађани са пребивалиштем на територији општине Mајданпек да могу извршити увид у бирачки списак – део за подручје јединице локалне самоуправе Мајданпек и поднесу захтев за упис у бирачком списку, брисање из бирачког списка, измену, допуну или исправку података у бирачком списку.

Увид у бирачки списак и подношење захтева за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку може се вршити сваког радног дана од 7.00 – 15.00 сати у згради Скупштине општине Мајданпек, - приземље,  канцеларија број 1. до 28.фебуара 2014.године до 24 часа,  када ће бирачки списак бити закључен.

Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства правде и државне управе, уношењем података о јединственом матичном броју грађана, као и слањем СМС поруке са овим податком на број телефона који се објављује у средствима јавног информисања и званичној интернет страници Министарства.

Општинска управа уписује бираче у бирачки списак до његовог закључења, а од његовог закључења па све до 72 часа пре одржавања избора уписује Министарство правде и државне управе.

Интерно расељена лица (лица која имају пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, а боравиште на територији општине Мајданпек) имају бирачко право на изборима за избор народних посланика Народне Скупштине Републике Србије и иста могу извршити увид у јединствени бирачки списак, део за подручје општине Мајданпек и тражити одговарајуће промене у јединственом бирачком списку уз приказ одговарајуће докуметације. 

Обавештавају се грађани да Општинској управи Мајданпек, Одељењу за правне и опште послове, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати према месту боравишта у земљи.

Обавештавају се грађани да Општинској управи Мајданпек, Одељењу за правне и опште послове, најкасније пет дана пре закључења бирачког списка могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач гласати према месту боравишта у иностранству.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Ради увида у бирачки списак и подношења захтева за промене у бирачком списку са собом обавезно понети личну карту, а по потреби и друге доказе.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

Васиљевић Љиљана


 

 

Провера  података у јединственом бирачком списку је омогућена и на интернет страници Министарства правде и државне управе уношењем података о јединственом матичном броју.  

Страници за претрагу можете приступити ОВДЕ 

   

Страна 25 од 25