Пројекат "Чудесне пећине"

Штампа

У оквиру реализације активности пројекта „Miracle Caves“ усвојено је идејно решење пројекта уређења Рајкове пећине а у складу са уговореном динамиком и процедурама пројекта.