Обавештење одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Последње ажурирано понедељак, 15 мај 2017 10:45 Написао Администратор понедељак, 15 мај 2017 10:42

Штампа

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Телеком Србија АД Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње објекта радио базне станице „Стара Орешковица“  БР34/БРУ34 , на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-16/2016-03.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА