Штампа


17.06.2019.год.

Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Мајданпек ради изградње објекта за потребе туристичких и смештајних капацитета

 

24.07.2019.год.

 

 


17.06.2019.год.

Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Мајданпек ради изградње објекта за изградњу станице за снабдевање горивом

 

24.07.2019.год.

 

 


 

17.06.2019.год.

Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Мајданпек ради изградње  објекта за прозводњу лековитог биља

 

24.07.2019.год.