sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке:
Предмет јавне набавке: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
Врста набавке:
Izmena plana JN 2020 (2).pdf-2020-11-10 11:50:50Izmena plana JN 2020 (2).pdf
Plan javnih nabavki.pdf-2020-09-23 18:59:36Plan javnih nabavki.pdf
Izmenjena verzija plana javnih nabavki.pdf-2020-09-23 18:59:45Izmenjena verzija plana javnih nabavki.pdf
Редни број набавке: 4042-12/2020
Предмет јавне набавке: Набавка радова – Извођење радова на реконструкцији саобраћајног прикључка на КП бр. 808/1 и КП бр. 808/5 КО Мајданпек
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-12-2020.pdf-2020-07-08 13:34:35PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-12-2020.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-12-2020.pdf-2020-07-08 13:34:45Konkursna dokumentacija JNMV 4042-12-2020.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-12-2020.pdf-2020-07-08 13:35:09Pitanja i odgovori JNMV 4042-12-2020.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-12-2020.pdf-2020-07-08 13:35:26ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-12-2020.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-12-2020.pdf-2020-07-08 13:35:42Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-12-2020.pdf
Редни број набавке: 4042-8/2020
Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Израда Плана генералне регулације за насеље Доњи Милановац
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-8-2020.pdf-2020-07-08 13:28:57PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-8-2020.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-8-2020.pdf-2020-07-08 13:29:09Konkursna dokumentacija JNMV 4042-8-2020.pdfIzmena KD JNMV 4042-8-2020.pdf-2020-07-08 13:29:29Izmena KD JNMV 4042-8-2020.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-8-2020.pdf-2020-07-08 13:30:14Pitanja i odgovori JNMV 4042-8-2020.pdfObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JNMV 4042-8-2020.pdf-2020-07-08 13:31:03ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JNMV 4042-8-2020.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-8-2020.pdf-2020-07-08 13:31:15ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-8-2020.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-8-2020.pdf-2020-07-08 13:31:33Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-8-2020.pdf
Редни број набавке: 4042-11/2020
Предмет јавне набавке: Набавка добара – Набавка и транспорт камене дробине
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-11-2020.pdf-2020-07-08 13:25:26PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-11-2020.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-11-2020.pdf-2020-07-08 13:25:41Konkursna dokumentacija JNMV 4042-11-2020.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-11-2020.pdf-2020-07-08 13:25:53Pitanja i odgovori JNMV 4042-11-2020.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-11-2020.pdf-2020-07-08 13:26:10ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-11-2020.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-11-2020.pdf-2020-07-08 13:26:24Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-11-2020.pdf
Редни број набавке: 4042-9/2020
Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Реконструкција нисконапонске мреже у засеоцима на територији општине Мајданпек – набавка стубова
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-9-2020.pdf-2020-07-08 13:16:56PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-9-2020.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-9-2020.pdf-2020-07-08 13:17:10Konkursna dokumentacija JNMV 4042-9-2020.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-9-2020.pdf-2020-07-08 13:17:39Pitanja i odgovori JNMV 4042-9-2020.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-9-2020.pdf-2020-07-08 13:21:40ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-9-2020.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-9-2020.pdf-2020-07-08 13:21:55Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-9-2020.pdf
Редни број набавке: 4042-7/2020
Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Стручни надзор над радовима за набавку, испоруку и монтажу опреме за реконструкцију и доградњу постојеће котларнице у Мајданпеку котлом на дрвну сечку за потребе грејања Дома здравља "др Верољуб Цакић" по систему "КЉУЧ У РУКЕ"
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-7-2020.pdf-2020-07-06 13:00:15PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-7-2020.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-7-2020.pdf-2020-07-06 13:00:34Konkursna dokumentacija JNMV 4042-7-2020.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-7-2020.pdf-2020-07-06 13:01:51ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-7-2020.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-7-2020.pdf-2020-07-06 13:02:03Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-7-2020.pdf
Редни број набавке: 4042-6/2020
Предмет јавне набавке: Набавка добара– Набавка опреме за реализацију мера популационе политике
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-6-2020.pdf-2020-07-06 12:49:19PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-6-2020.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-6-2020.pdf-2020-07-06 12:49:30Konkursna dokumentacija JNMV 4042-6-2020.pdfIzmena i dopuna KD JNMV 4042-6-2020.pdf-2020-07-06 12:50:03Izmena i dopuna KD JNMV 4042-6-2020.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-6-2020.pdf-2020-07-06 12:49:50Pitanja i odgovori JNMV 4042-6-2020.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-6-2020_partija 1.pdf-2020-07-06 12:50:34ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-6-2020_partija 1.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-6-2020_partija 2.pdf-2020-07-06 12:50:46ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-6-2020_partija 2.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-6-2020_partija 3.pdf-2020-07-06 12:51:01ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-6-2020_partija 3.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-6-2020.pdf-2020-07-06 12:56:48Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-6-2020.pdf
Редни број набавке: 4042-5/2020
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Реконструкција крова на објекту КП број 2070/1 КО Доњи Милановац – друга фаза
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-5-2020.pdf-2020-07-06 12:45:00PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-5-2020.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-5-2020.pdf-2020-07-06 12:45:15Konkursna dokumentacija JNMV 4042-5-2020.pdfDopuna KD JNMV 4042-5-2020.zip-2020-07-06 12:45:31Dopuna KD JNMV 4042-5-2020.zipPitanja i odgovori JNMV 4042-5-2020.pdf-2020-07-06 12:45:52Pitanja i odgovori JNMV 4042-5-2020.pdfObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JNMV 4042-5-2020.pdf-2020-07-06 12:46:11ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JNMV 4042-5-2020.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-5-2020.pdf-2020-07-06 12:46:27ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-5-2020.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-5-2020.pdf-2020-07-06 12:46:41Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-5-2020.pdf
Редни број набавке: 4042-4/2020
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Реконструкција машинских инсталација централног грејања објекта амбуланта Рудна Глава
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-4-2020.pdf-2020-07-06 12:38:11PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-4-2020.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-4-2020.pdf-2020-07-06 12:38:42Konkursna dokumentacija JNMV 4042-4-2020.pdfIzmena KD JNMV 4042-4-2020.pdf-2020-07-06 12:39:00Izmena KD JNMV 4042-4-2020.pdfIzmena KD JNMV 4042-4-2020_2.pdf-2020-07-06 12:39:20Izmena KD JNMV 4042-4-2020_2.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-4-2020.pdf-2020-07-06 12:40:02Pitanja i odgovori JNMV 4042-4-2020.pdfObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JNMV 4042-4-2020.pdf-2020-07-06 12:40:19ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JNMV 4042-4-2020.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-4-2020.pdf-2020-07-06 12:40:43ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-4-2020.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-4-2020.pdf-2020-07-06 12:41:03Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-4-2020.pdf
Редни број набавке: 4041-5/2020
Предмет јавне набавке: Јавна набавка радова– Реконструкција улица у Тополници
Врста набавке: Отворени поступак
PozivZaPodnosenjePonude JN 4041-5-2020.pdf-2020-07-06 12:34:44PozivZaPodnosenjePonude JN 4041-5-2020.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-5-2020.pdf-2020-07-06 12:34:55Konkursna dokumentacija JN 4041-5-2020.pdfObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JN 4041-5-2020.pdf-2020-07-06 12:35:09ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JN 4041-5-2020.pdfOdluka o obustavi postupka JN 4041-5-2020.pdf-2020-07-06 12:35:23Odluka o obustavi postupka JN 4041-5-2020.pdf
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %