sort proizvodi

Локална пореска администрација

Одлука о стопи амортизације за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге на територији  општине Mајданпек

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Мајданпек

 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територији општине Мајданпек

Пореска пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Мајданпек

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Мајданпек

 


Обрасци

 

Образац за одлагање пореског дуга

Захтев за издавање уверења за правна лица и предузетнике за 2013.годину
Захтев за издавање уверења за физичка лица за 2013.годину
Захтев за повраћај-прекњижење средстава
Образац ППИ-1 за утврђивање пореза на имовину за правна лица и предузетнике
Образац ППИ-2 за утврђивање пореза на имовину за физичка лица
Пријава за локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору за 2013.годину

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %