sort proizvodi

ИНФОРМАТОРИ

Информатори о раду органа општине Мајданпек израђени су у складу са одредбама члана 3. тачка 3) и члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021).

 

Информатори садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Информатори су израђени на основу података достављених од стране овлашћених лица као и општих аката органа општине.

Општина ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информаторе, односно дати им одштампеи примерке Информатора, уз накнаду нужних трошкова.


Информатори се објављују у електронској верзији на интернет презентацији општине Мајданпек  (www.majdanpek.rs), и можете их преузети овде:

 

 

Информатори се објављују и у Јединственом информационом систему информатора на интернет страници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (https://informator.poverenik.rs/naslovna), и могу се прегледати овде:

 

 

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %