sort proizvodi

Кабинет Председника

Председник општине поставља своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из области за које су задужени. У Општинској управи Мајданпек постављен је помоћник председника општине за локални економски развој.

Помоћник председника општине за локални економски развој (ЛЕР)

Помоћник председника општине за развој друштвене делатности, сарадњу са месним заједицама, удружењима грађана и синдикатима

Помоћник председника општине за област инфраструктуре, заштите животне средине и ванредне ситуације

Помоћник председника општине, у области за коју је постављен: прати и проучава стање, покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима који су од значаја за развој општине и др.


Помоћник председника за ЛЕР: Дијана Јовановић

Телефон: 030 / 581-240

Факс: 030 / 581-510

Емаил: pomocnik.ler@majdanpek.rs


Помоћник председника за област инфраструктуре, заштите животне средине и ванредне ситуације: Мирјана Цакић Младеновић

Телефон: 030 / 581-240

Факс: 030 / 581-510

Емаил: pomocnik@majdanpek.rs

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %