sort proizvodi

Инспекције општинске управе

Просветна инспекција

 • План инспекцијског надзора просветне инспекције за 2016/2017.годину
 • План инспекцијског надзора просветне инспекције за 2017/2018.годину

 • Извештај о раду просветног инспектора за 2016.годину
 • Извештај о раду просветног инспектора за 2017.годину

 • КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

  У складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) контролне листе јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

  Овде можете преузети контролне листе за

 • предшколске установе
 • основне школе
 • средње школе

Грађевинска инспекција

 • План инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2017.годину
 • План инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018.годину
 • План инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2019.годину


 

 


Програм уклањања за I и II квартал 2021 за Д.Милановац

 

План уклањања за I и II квартал 2021 за Д.Милановац

 


Инспекција заштите животне средине

 

План инспекцијског надзора заштите животне средине за 2023.годину

годишњи извештај инспектора за заштиту животне средине за 2020.годину

Годишњи извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2021.годину

План инспекцијског надзора инспекције заштите животне средине за 2017.годину

План инспекцијског надзора инспекције заштите животне средине за 2018.годину

План инспекцијског надзора инспекције заштите животне средине за 2019.годину

План инспекцијског надзора инспекције заштите животне средине за 2020.годину

Годишњи извештај о раду инспектора за заштиту животне средине и комуналног инспектора за 2018.годину

План инспекцијског надзора инспекције заштите животне средине за 2021.годину

Годишњи план рада инспекције заштите жив.средине за 2022


Комунална инспекција

 

 
ОДЛУКЕ

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %