sort proizvodi

Инспекције општинске управе

Просветна инспекција

 • План инспекцијског надзора просветне инспекције за 2016/2017.годину
 • План инспекцијског надзора просветне инспекције за 2017/2018.годину

 • Извештај о раду просветног инспектора за 2016.годину
 • Извештај о раду просветног инспектора за 2017.годину

 • КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

  У складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) контролне листе јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

  Овде можете преузети контролне листе за

 • предшколске установе
 • основне школе
 • средње школе

Грађевинска инспекција

 • План инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2017.годину
 • План инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018.годину
 • План инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2019.годину


 

 


Програм уклањања за I и II квартал 2021 за Д.Милановац

 

План уклањања за I и II квартал 2021 за Д.Милановац

 

 

Инспекција заштите животне средине и комунална инспекција

годишњи извештај инспектора за заштиту животне средине за 2021.годину

Комунална инспекција

 
ОДЛУКЕ

close
logo

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %