sort proizvodi

Спорт

    

Специфична клима на подручју општине Мајданпек битна је за развој туризма. Због велике количине водене масе од Ђердапског језера, које је најшире код Доњег Милановца, планинска клима је добила неке карактеристике медитеранске климе (свеж ваздух и блажа клима са великим бројем сунчаних дана годишње, чак највише у Србији и Црној Гори). То је повољност за дужи  боравак у природи, рекреацију и спортске активности. Лета су овде дуга и топла, али никада са високим температурама (због великих шумских пространстава), јесени су дуге, а зиме кратке са пуно снега. Истовремено двадесетак километара даље, на подручју насеља Мајданпек влада оштра планинска клима са дугим зимским периодом са снегом. Све то је битно за спортско рекреативне садржаје који су важан део туристичке понуде овог краја.

Посматрајући општину Мајданпек у целини може се рећи да има одговарајуће спортско рекреативне садржаје за припреме спортиста, рекреативну наставу и рекреацију радника. Будући да је адекватан смештај гостију за сада једино могућ у хотелу ''Лепенски вир'' у Доњем Милановцу боравак спортиста се организује само у летњим месецима јер не постоји затворена спортска хала. Претпоставка је да се проблем може привремено решити сарадњом хотела са спортско рекреативним центром 6. август у Мајданпеку и организовањем превоза спортиста до хале у Мајданпеку.

Спортско рекреативни садржаји који су од увек имали туристичку намену су терени у саставу хотела «Лепенски вир». Остали садржаји коришћени су, пре свега, од стране локалног становништва, односно у оквиру рекреације радника Рудника бакра Мајданпек. Када су у питању ловна и риболовна подручја и она су углавном позната само локалном становништву, а ти видови туризма нису никада били развијени у овом крају и поред великих могућности.

Када су у питању спортови на снегу, односно коришћење ски центра на Рајкову, као основни проблем се јавља непостојање нити једног угоститељског објекта на ски теренима, у којем би се скијаши окрепили при целодневном боравку на снегу.

 

Спортски садржаји

Рекреативне активности

Предшколске активности

Спортске активности

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %