sort proizvodi

Информације од јавног значаја

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, брoj 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја за све органе општине Мајданпек је Татјана Јовановић, секретар Скупштине општине Мајданпек.

Решење о одређивању (број I 035-17/2023-05)

 

Контакт:

А: Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

Т: 030 581 140, локал 1133

Е: sekretarskupstine@majdanpek.rs

 

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %