sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 4042-3/2020
Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Израда Плана детаљне регулације заштићеног подручја археолошког локалитета Лепенски Вир
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-3-2020.pdf-2020-07-06 12:30:08PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-3-2020.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-3-2020.pdf-2020-07-06 12:30:27Konkursna dokumentacija JNMV 4042-3-2020.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-3-2020.pdf-2020-07-06 12:30:48Pitanja i odgovori JNMV 4042-3-2020.pdfObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JNMV 4042-3-2020.pdf-2020-07-06 12:31:31ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JNMV 4042-3-2020.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4042-3-2020.pdf-2020-07-06 12:31:44ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4042-3-2020.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-3-2020.pdf-2020-07-06 12:32:02Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-3-2020.pdf
Редни број набавке: 4042-10/2020
Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Врста набавке: јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда.pdf-2021-06-18 10:55:23Позив за подношење понуда.pdfKonkursna dokumentacija.pdf-2021-06-18 10:55:34Konkursna dokumentacija.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf-2021-06-18 10:55:58ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdfodluka o dodeli ugovora, 4042-10.pdf-2021-06-18 10:55:46odluka o dodeli ugovora, 4042-10.pdf
Редни број набавке: 4041-1/2020
Предмет јавне набавке: Јавна набавка радова– Изградња пословног објекта - Дома културе на Мирочу - друга фаза
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda JN 4041-1-2020.pdf-2020-02-26 14:49:48Poziv za podnosenje ponuda JN 4041-1-2020.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-1-2020.pdf-2020-02-26 14:50:25Konkursna dokumentacija JN 4041-1-2020.pdf
Редни број набавке: 4041-4/2020
Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуга – физичко-техничко обезбеђење за календарску 2020.годину
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda JN 4041-4-2020.pdf-2020-02-26 14:47:41Poziv za podnosenje ponuda JN 4041-4-2020.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-4-2020.pdf-2020-02-26 14:47:53Konkursna dokumentacija JN 4041-4-2020.pdf
Редни број набавке: 4041-3/2020
Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуга – набавка електричне енергије
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda JN 4041-3-2020.pdf-2020-02-26 14:42:25Poziv za podnosenje ponuda JN 4041-3-2020.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-3-2020.pdf-2020-02-26 14:42:37Konkursna dokumentacija JN 4041-3-2020.pdf
Редни број набавке: 4041-2/2020
Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуга превоза путника
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda JN 4041-2-2020.pdf-2020-02-26 14:39:17Poziv za podnosenje ponuda JN 4041-2-2020.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-2-2020.pdf-2020-02-26 14:39:33Konkursna dokumentacija JN 4041-2-2020.pdf
Редни број набавке: 4042-2/2020
Предмет јавне набавке: Набавка радова – Изградња јавног осветљења улице Нова у зони К3
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-2-2020.pdf-2020-02-26 14:34:46PozivZaPodnosenjePonude JNMV 4042-2-2020.pdfKonkursna dokumentacija JN 4042-2-2020.pdf-2020-02-26 14:35:00Konkursna dokumentacija JN 4042-2-2020.pdfObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JNMV 4042-2-2020.pdf-2020-02-26 14:35:43ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JNMV 4042-2-2020.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-2-2020.pdf-2020-02-26 14:35:59Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-2-2020.pdf
Редни број набавке: 4042-1/2020
Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Одржавање информационог система локалне пореске администрације
Врста набавке: Јавна набавка - преговарачки поступак
Konkursna dokumentacija JN 4042-1-2020.pdf-2020-02-26 14:28:12Konkursna dokumentacija JN 4042-1-2020.pdfObavestenjeOPokretanjuPostupka JN 4042-1-2020.pdf-2020-02-26 14:28:42ObavestenjeOPokretanjuPostupka JN 4042-1-2020.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4042-1-2020.pdf-2020-02-26 14:28:56ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4042-1-2020.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4042-1-2020.pdf-2020-02-26 14:29:12Odluka o dodeli ugovora JN 4042-1-2020.pdf
Редни број набавке: 4042-36/2019
Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Услуга израде, одржавања и хостинга интернет презентације општине Мајданпек
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-36-2019.pdf-2020-02-26 13:33:13Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-36-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-36-2019.pdf-2020-02-26 13:33:31Konkursna dokumentacija JNMV 4042-36-2019.pdfIzmena KD JNMV 4042-36-2019.pdf-2020-02-26 13:33:51Izmena KD JNMV 4042-36-2019.pdfIzmena KD2 JNMV 4042-36-2019.pdf-2020-02-26 13:52:17Izmena KD2 JNMV 4042-36-2019.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-36-2019.pdf-2020-02-26 13:53:49Pitanja i odgovori JNMV 4042-36-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-36-2019.pdf-2020-02-26 13:52:42ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-36-2019.pdfObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JNMV 4042-36-2019.pdf-2020-02-26 13:52:57ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JNMV 4042-36-2019.pdfObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava2 JNMV 4042-36-2019.pdf-2020-02-26 13:53:12ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava2 JNMV 4042-36-2019.pdfOdluka o ododeli ugovora JNMV 4042-36-2019.pdf-2020-02-26 13:54:12Odluka o ododeli ugovora JNMV 4042-36-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-23/2019
Предмет јавне набавке: Пројектовање, набавка, испорука и монтажа опреме за реконструкцију и доградњу постојеће котларнице у Мајданпеку котлом на дрвну сечку за потребе грејања Дома здравља "др Верољуб Цакић" по систему "кључ у руке"
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-23-2019.pdf-2020-02-26 13:28:13Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-23-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-23-2019.pdf-2020-02-26 13:28:26Konkursna dokumentacija JN 4041-23-2019.pdfIzmena KD 4041-23-2019_01.zip-2020-02-26 13:28:49Izmena KD 4041-23-2019_01.zipIzmena KD 4041-23-2019_02.zip-2020-02-26 13:29:02Izmena KD 4041-23-2019_02.zipPitanja i odgovori JN 4041-23-2019.pdf-2020-02-26 13:29:21Pitanja i odgovori JN 4041-23-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-23-2019.pdf-2020-02-26 13:30:14ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-23-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4041-23-2019.pdf-2020-02-26 13:30:32Odluka o dodeli ugovora JN 4041-23-2019.pdf
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %