sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 4041-22/2019
Предмет јавне набавке: Набавка услуга– Превоз ученика, пензионера и социјално угрожених лица
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-22-2019.pdf-2020-02-26 13:21:05Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-22-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4041-22-2019.pdf-2020-02-26 13:21:23Konkursna dokumentacija JNMV 4041-22-2019.pdfIzmena KD JN 4041-22-2019.pdf-2020-02-26 13:21:39Izmena KD JN 4041-22-2019.pdfPitanja i odgovori JN 4041-22-2019.pdf-2020-02-26 13:22:21Pitanja i odgovori JN 4041-22-2019.pdfOdluka o obustavi postupka JN 4041-22-2019.pdf-2020-02-26 13:22:42Odluka o obustavi postupka JN 4041-22-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-34/2019
Предмет јавне набавке: Набавка добара – Набавка горива
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-34-2019.pdf-2020-02-26 13:16:16Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-34-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-34-2019.pdf-2020-02-26 13:16:47Konkursna dokumentacija JNMV 4042-34-2019.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-34-2019.pdf-2020-02-26 13:17:42Pitanja i odgovori JNMV 4042-34-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-34-2019.pdf-2020-02-26 13:16:31ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-34-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-34-2019.pdf-2020-02-26 13:17:58Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-34-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-35/2019
Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Услуга израде, одржавања и хостинга интернет презентације општине Мајданпек
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-35-2019.pdf-2020-02-26 13:12:54Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-35-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-35-2019.pdf-2020-02-26 13:13:12Konkursna dokumentacija JNMV 4042-35-2019.pdfObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JNMV 4042-35-2019.pdf-2020-02-26 13:13:33ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JNMV 4042-35-2019.pdfOdluka o obustavi postupka JNMV 4042-35-2019.pdf-2020-02-26 13:13:51Odluka o obustavi postupka JNMV 4042-35-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-21/2019
Предмет јавне набавке: Набавка добара– Уматичена грла јагњади
Врста набавке: Отворени поступак
PozivZaPodnosenjePonude JN 4041-21-2019.pdf-2020-02-26 13:06:32PozivZaPodnosenjePonude JN 4041-21-2019.pdfKonkursna dokumentacija za JN 4041-21-2019.pdf-2020-02-26 13:06:49Konkursna dokumentacija za JN 4041-21-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-21-2019.pdf-2020-02-26 13:07:01ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-21-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4041-21-2019.pdf-2020-02-26 13:07:16Odluka o dodeli ugovora JN 4041-21-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-33/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова – Санација лукобрана
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-33-2019.pdf-2020-02-26 13:02:58Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-33-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-33-2019.pdf-2020-02-26 13:03:13Konkursna dokumentacija JNMV 4042-33-2019.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-33-2019.pdf-2020-02-26 13:03:30Pitanja i odgovori JNMV 4042-33-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-33-2019.pdf-2020-02-26 13:03:44ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-33-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-33-2019.pdf-2020-02-26 13:04:05Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-33-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-32/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова – Дислокација прихвата и привеза пловних објеката наутичког туризма
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Редни број набавке: 4042-31/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова – Замена котлова у ОШ „Миладин Бучановић“ у Влаолу
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-31-2019.pdf-2020-02-26 12:55:01Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-31-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-31-2019.pdf-2020-02-26 12:55:18Konkursna dokumentacija JNMV 4042-31-2019.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-31-2019.pdf-2020-02-26 12:55:51Pitanja i odgovori JNMV 4042-31-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-31-2019.pdf-2020-02-26 12:55:35ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-31-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-31-2019.pdf-2020-02-26 12:56:17Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-31-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-20/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Инвестиционо одржавање и унапређење енергетске ефикасности на објекту Предшколске установе „Mарија Мунћан“ у Доњем Милановцу
Врста набавке: Преговарачки поступак
Konkursna dokumentacija za JN 4041-20-2019.pdf-2020-02-26 12:48:40Konkursna dokumentacija za JN 4041-20-2019.pdfPitanja i odgovori JN 4041-20-2019.pdf-2020-02-26 12:48:09Pitanja i odgovori JN 4041-20-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-20-2019.pdf-2020-02-26 12:48:58ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-20-2019.pdfObavestenjeOPokretanjuPostupka JN 4041-20-2019.pdf-2020-02-26 12:49:12ObavestenjeOPokretanjuPostupka JN 4041-20-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4041-20-2019.pdf-2020-02-26 12:49:36Odluka o dodeli ugovora JN 4041-20-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-30/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова – Изградња санитарног чвора у ОШ „Миладин Бучановић“ у Јасикову
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-30-2019.pdf-2020-02-26 12:42:26Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-30-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-30-2019.pdf-2020-02-26 12:43:09Konkursna dokumentacija JNMV 4042-30-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-30-2019.pdf-2020-02-26 12:43:28ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-30-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-30-2019.pdf-2020-02-26 12:43:45Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-30-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-29/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова – Изградња санитарног чвора у ОШ „Миладин Бучановић“ у Јасикову
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-28-2019.pdf-2020-02-26 12:36:02Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-28-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-28-2019.pdf-2020-02-26 12:36:12Konkursna dokumentacija JNMV 4042-28-2019.pdfObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JNMV 4042-29-2019.pdf-2020-02-26 12:36:24ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JNMV 4042-29-2019.pdfOdluka o obustavi postupka JNMV 4042-29-2019.pdf-2020-02-26 12:36:38Odluka o obustavi postupka JNMV 4042-29-2019.pdf
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %