sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 4041-18/2019
Предмет јавне набавке: Набавка добара – Огревно дрво за кориснике права и услуга социјалне заштите / грејна сезона 2019/2020.
Врста набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Konkursna dokumentacija JNMV 4041-18-2019.pdf-2020-02-26 12:29:59Konkursna dokumentacija JNMV 4041-18-2019.pdfObavestenjeOPokretanjuPostupka JNMV 4041-18-2019.pdf-2020-02-26 12:30:11ObavestenjeOPokretanjuPostupka JNMV 4041-18-2019.pdfOdluka o obustavi postupka JN 4041-18-2019.pdf-2020-02-26 12:30:29Odluka o obustavi postupka JN 4041-18-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-28/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова – Изградња санитарног чвора у ОШ „Миладин Бучановић“ у Јасикову
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-28-2019.pdf-2020-02-26 12:25:49Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-28-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-28-2019.pdf-2020-02-26 12:25:59Konkursna dokumentacija JNMV 4042-28-2019.pdfObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke 4042-28-2019.pdf-2020-02-26 12:26:28ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke 4042-28-2019.pdfOdluka o obustavi postupka JNMV 4042-28-2019.pdf-2020-02-26 12:26:13Odluka o obustavi postupka JNMV 4042-28-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-19/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Извођење радова на инвестиционом одржавању дела објекта број 2 на КП бр. 4059 КО Клокочевац у Клокочевцу
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-19-2019.pdf-2020-02-26 12:22:19Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-19-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-19-2019.pdf-2020-02-26 12:22:32Konkursna dokumentacija JN 4041-19-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-19-2019.pdf-2020-02-26 12:22:44ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-19-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4041-19-2019.pdf-2020-02-26 12:23:01Odluka o dodeli ugovora JN 4041-19-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-17/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Инвестиционо одржавање и унапређење енергетске ефикасности на објекту Предшколске установе „марија Мунћан“ у Доњем Милановцу
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-17-2019.pdf-2020-02-26 12:17:57Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-17-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-17-2019.pdf-2020-02-26 12:18:11Konkursna dokumentacija JN 4041-17-2019.pdfIzmena KD JN 4041-17-2019.pdf-2020-02-26 12:18:28Izmena KD JN 4041-17-2019.pdfOdluka o obustavi postupka JN 4041-17-2019.pdf-2020-02-26 12:19:08Odluka o obustavi postupka JN 4041-17-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-27/2019
Предмет јавне набавке: Набавка добара– набавка и испорука два контејнера
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-27-2019.pdf-2020-02-26 12:13:55Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-27-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-27-2019.pdf-2020-02-26 12:14:26Konkursna dokumentacija JNMV 4042-27-2019.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-27-2019.pdf-2020-02-26 12:14:08Pitanja i odgovori JNMV 4042-27-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-27-2019.pdf-2020-02-26 12:14:44ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-27-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-27-2019.pdf-2020-02-26 12:15:05Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-27-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-26/2019
Предмет јавне набавке: Набавка угоститељских услуга – свечани ручак поводом Дана општине
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-26-2019.pdf-2020-02-26 12:11:17Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-26-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-26-2019.pdf-2020-02-26 12:11:27Konkursna dokumentacija JNMV 4042-26-2019.pdfObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JNMV 4042-26-2019.pdf-2020-02-26 12:11:38ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JNMV 4042-26-2019.pdfOdluka o obustavi postupka JNMV 4042-26-2019.pdf-2020-02-26 12:11:52Odluka o obustavi postupka JNMV 4042-26-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-14/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Уређење и одржавање атарских путева
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-14-2019.pdf-2020-02-26 12:07:47Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-14-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-14-2019.pdf-2020-02-26 12:08:16Konkursna dokumentacija JN 4041-14-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-14-2019.pdf-2020-02-26 12:08:02ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-14-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-16/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Изградња армирано-бетонског моста преко Бољетинске реке у Бољетину
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-16-2019.pdf-2020-02-26 12:02:02Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-16-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-16-2019.pdf-2020-02-26 12:02:17Konkursna dokumentacija JN 4041-16-2019.pdfIzmena KD JN 4041-16-2019.pdf-2020-02-26 12:02:30Izmena KD JN 4041-16-2019.pdfPitanja i odgovori JN 4041-16-2019.pdf-2020-02-26 12:03:15Pitanja i odgovori JN 4041-16-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-16-2019.pdf-2020-02-26 12:02:45ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-16-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4041-16-2019.pdf-2020-02-26 12:03:00Odluka o dodeli ugovora JN 4041-16-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-25/2019
Предмет јавне набавке: Набавка добара– набавка и испорука два контејнера
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-25-2019.pdf-2020-02-26 11:58:34Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-25-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-25-2019.pdf-2020-02-26 11:58:50Konkursna dokumentacija JNMV 4042-25-2019.pdfObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JNMV 4042-25-2019.pdf-2020-02-26 11:59:03ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JNMV 4042-25-2019.pdfOdluka o obustavi postupka JNMV 4042-25-2019.pdf-2020-02-26 11:59:18Odluka o obustavi postupka JNMV 4042-25-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-15/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова – Инсталација система за мерење брзине кретања моторних возила и видео надзор кроз насељено место Доњи Милановац
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-15-2019.pdf-2020-02-26 11:49:48Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-15-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-15-2019.pdf-2020-02-26 11:50:08Konkursna dokumentacija JN 4041-15-2019.pdfIzmena KD JN 4041-15-2019_3.pdf-2020-02-26 11:53:35Izmena KD JN 4041-15-2019_3.pdfIzmena KD JN 4041-15-2019_2.pdf-2020-02-26 11:53:51Izmena KD JN 4041-15-2019_2.pdfIzmena KD JN 4041-15-2019.pdf-2020-02-26 11:54:06Izmena KD JN 4041-15-2019.pdfPitanja i odgovori JN 4041-15-2019.pdf-2020-02-26 11:54:39Pitanja i odgovori JN 4041-15-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-15-2019.pdf-2020-02-26 11:54:20ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-15-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4041-15-2019.pdf-2020-02-26 11:54:53Odluka o dodeli ugovora JN 4041-15-2019.pdf
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %