sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 4041-13/2019
Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Израда пројектно техничке документација за реконструкцију Средњошколског центра у Мајданпеку - друга фаза
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-13-2019.pdf-2020-02-25 16:46:15Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-13-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-13-2019.pdf-2020-02-25 16:46:28Konkursna dokumentacija JN 4041-13-2019.pdfPitanja i odgovori JN 4041-13-2019.pdf-2020-02-25 16:47:21Pitanja i odgovori JN 4041-13-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-13-2019.pdf-2020-02-25 16:46:48ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-13-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4041-13-2019.pdf-2020-02-25 16:47:39Odluka o dodeli ugovora JN 4041-13-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-7/2019
Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Превоз за школску 2019/2020 годину
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-7-2019.pdf-2020-02-25 16:43:20Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-7-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-7-2019.pdf-2020-02-25 16:43:31Konkursna dokumentacija JN 4041-7-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-7-2019.pdf-2020-02-25 16:43:42ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-7-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4041-7-2019.pdf-2020-02-25 16:44:08Odluka o dodeli ugovora JN 4041-7-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-8/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Реконструкција помоћног објекта и изградња стајалишта у улици Капетана Мише у Доњем Милановцу
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-8-2019.pdf-2020-02-25 16:38:54Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-8-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-8-2019.pdf-2020-02-25 16:39:23Konkursna dokumentacija JN 4041-8-2019.pdfIzmena KD JN 4041-8-2019.pdf-2020-02-25 16:39:42Izmena KD JN 4041-8-2019.pdfPitanja i odgovori JN 4041-8-2019.pdf-2020-02-25 16:40:36Pitanja i odgovori JN 4041-8-2019.pdfObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JN 4041-8-2019.pdf-2020-02-25 16:40:07ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JN 4041-8-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-8-2019.pdf-2020-02-25 16:40:23ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-8-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4041-8-2019.pdf-2020-02-25 16:40:52Odluka o dodeli ugovora JN 4041-8-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-24/2019
Предмет јавне набавке: Набавка добара – набавка бетонских стубова
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-24-2019.pdf-2020-02-25 16:35:36Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-24-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-24-2019.pdf-2020-02-25 16:35:47Konkursna dokumentacija JNMV 4042-24-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-24-2019.pdf-2020-02-25 16:36:00ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-24-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-24-2019.pdf-2020-02-25 16:36:19Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-24-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-11/2019
Предмет јавне набавке: Набавка добара – Набавка опреме за заштиту животне средине
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-11-2019.pdf-2020-02-25 16:24:59Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-11-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-11-2019.pdf-2020-02-25 16:25:19Konkursna dokumentacija JN 4041-11-2019.pdfIzmene KD JN 4041-11-2019.pdf-2020-02-25 16:25:33Izmene KD JN 4041-11-2019.pdfPitanja i odgovori JN 4041-11-2019.pdf-2020-02-25 16:26:02Pitanja i odgovori JN 4041-11-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-11-2019.pdf-2020-02-25 16:25:47ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-11-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4041-11-2019.pdf-2020-02-25 16:26:20Odluka o dodeli ugovora JN 4041-11-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-12/2019
Предмет јавне набавке: Набавка добара – Огревно дрво за кориснике права и услуга социјалне заштите / грејна сезона 2019/2020.
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-12-2019.pdf-2020-02-25 16:20:32Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-12-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-12-2019.pdf-2020-02-25 16:20:49Konkursna dokumentacija JN 4041-12-2019.pdfIzmena KD JN 4041-12-2019.pdf-2020-02-25 16:21:04Izmena KD JN 4041-12-2019.pdfObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JN 4041-12-2019.pdf-2020-02-25 16:21:19ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JN 4041-12-2019.pdfOdluka o obustavi postupka JN 4041-12-2019.pdf-2020-02-25 16:21:44Odluka o obustavi postupka JN 4041-12-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-23/2019
Предмет јавне набавке: Набавка услуга– Вештачко осемењавање крава
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-23-2019.pdf-2020-02-25 16:15:35Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-23-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-23-2019.pdf-2020-02-25 16:15:49Konkursna dokumentacija JNMV 4042-23-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-23-2019.pdf-2020-02-25 16:16:18ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-23-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-23-2019.pdf-2020-02-25 16:16:02Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-23-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-13/2019
Предмет јавне набавке: Набавка услуга– Израда Плана детаљне регулације археолошког локалитета у Рудној Глави
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-13-2019.pdf-2020-02-25 16:09:44Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-13-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-13-2019.pdf-2020-02-25 16:10:00Konkursna dokumentacija JNMV 4042-13-2019.pdfIzmena KD JNMV 4042-13-2019.pdf-2020-02-25 16:10:17Izmena KD JNMV 4042-13-2019.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-13-2019.pdf-2020-02-25 16:11:23Pitanja i odgovori JNMV 4042-13-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-13-2019.pdf-2020-02-25 16:12:13ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-13-2019.pdfObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JNMV 4042-13-2019.pdf-2020-02-25 16:12:26ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JNMV 4042-13-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-13-2019.pdf-2020-02-25 16:11:55Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-13-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-9/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Реконструкција објекта Дома културе у Влаолу
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-9-2019.pdf-2020-02-25 16:02:02Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-9-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-9-2019.pdf-2020-02-25 16:02:19Konkursna dokumentacija JN 4041-9-2019.pdfIzmena KD JN 4041-9-2019.pdf-2020-02-25 16:02:34Izmena KD JN 4041-9-2019.pdfDopuna KD JN 4041-9-2019.pdf-2020-02-25 16:02:47Dopuna KD JN 4041-9-2019.pdfPitanja i odgovori JN 4041-9-2019.pdf-2020-02-25 16:04:04Pitanja i odgovori JN 4041-9-2019.pdfObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JN 4041-9-2019.pdf-2020-02-25 16:03:05ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JN 4041-9-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-9-2019.pdf-2020-02-25 16:03:18ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-9-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4041-9-2019.pdf-2020-02-25 16:03:51Odluka o dodeli ugovora JN 4041-9-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-10/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Изградња армирано-бетонског моста преко Бољетинске реке у Бољетину
Врста набавке: Отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-10-2019.pdf-2020-02-25 15:58:58Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-10-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-10-2019.pdf-2020-02-25 15:59:11Konkursna dokumentacija JN 4041-10-2019.pdfObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JN 4041-10-2019.pdf-2020-02-25 15:59:23ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JN 4041-10-2019.pdfOdluka o obustavi postupka JN 4041-10-2019.pdf-2020-02-25 15:59:40Odluka o obustavi postupka JN 4041-10-2019.pdf
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %