sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 4042-6/2019
Предмет јавне набавке: Набавка услуга– по партијама Репрезентација за потребе органа општине Мајданпек
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-6-2019.pdf-2020-02-25 15:54:03Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-6-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-6-2019.pdf-2020-02-25 15:54:15Konkursna dokumentacija JNMV 4042-6-2019.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-19-2019.pdf-2020-02-25 15:54:37Pitanja i odgovori JNMV 4042-19-2019.pdfPartija 1 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf-2020-02-25 15:55:12Partija 1 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdfPartija2 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf-2020-02-25 15:55:29Partija2 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdfPartija4 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf-2020-02-25 15:55:45Partija4 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-6-2019.pdf-2020-02-25 15:54:59Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-6-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-19/2019
Предмет јавне набавке: Набавка услуга– Вештачко осемењавање крава
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-19-2019.pdf-2020-02-25 15:49:42Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-19-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-19-2019.pdf-2020-02-25 15:49:57Konkursna dokumentacija JNMV 4042-19-2019.pdfIzmena KD JNMV 4042-19-2019.pdf-2020-02-25 15:50:16Izmena KD JNMV 4042-19-2019.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-19-2019.pdf-2020-02-25 15:51:09Pitanja i odgovori JNMV 4042-19-2019.pdfObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JNMV 4042-19-2019.pdf-2020-02-25 15:50:36ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava JNMV 4042-19-2019.pdfOdluka o obustavi postupka JNMV 4042-19-2019.pdf-2020-02-25 15:50:55Odluka o obustavi postupka JNMV 4042-19-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-22/2019
Предмет јавне набавке: Набавка добара – Медицинска опрема за Дом здравља „др Верољуб Цакић“ у Мајданпеку
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Редни број набавке: 4042-21/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова – Изградња помоћног објекта (гараже) на катастарској парцели 808/5 КО Мајданпек
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Редни број набавке: 4042-20/2019
Предмет јавне набавке: Набавка услуге– Фиксна телефонија
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-20-2019.pdf-2020-02-25 15:39:28Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-20-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-20-2019.pdf-2020-02-25 15:39:42Konkursna dokumentacija JNMV 4042-20-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-20-2019.pdf-2020-02-25 15:40:10ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-20-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-20-2019.pdf-2020-02-25 15:40:29Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-20-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-6/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Реконструкција и доградња амбуланте у Рудној Глави
Врста набавке: Јавна набавка - отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-6-2019.pdf-2020-02-25 15:35:57Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-6-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-6-2019.pdf-2020-02-25 15:36:11Konkursna dokumentacija JN 4041-6-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-6-2019.pdf-2020-02-25 15:36:28ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-6-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4041-6-2019.pdf-2020-02-25 15:36:42Odluka o dodeli ugovora JN 4041-6-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-18/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Извођење радова на уклањању објеката - Принудно извршење
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-18-2019.pdf-2020-02-25 15:31:27Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-18-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-18-2019.pdf-2020-02-25 15:31:43Konkursna dokumentacija JNMV 4042-18-2019.pdfIzmena KD JNMV 4042-18-2019.pdf-2020-02-25 15:32:19Izmena KD JNMV 4042-18-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-17-2019.pdf-2020-02-25 15:32:54ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-17-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-18-2019.pdf-2020-02-25 15:33:09ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-18-2019.pdfObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdf-2020-02-25 15:33:23ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-18-2019.pdf-2020-02-25 15:32:36Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-18-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-17/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Монтажно-демонтажни објекат преко реке Папренице у Доњем Милановцу
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-17-2019.pdf-2020-02-25 15:27:24Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-17-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-17-2019.zip-2020-02-25 15:27:41Konkursna dokumentacija JNMV 4042-17-2019.zipObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-17-2019.pdf-2020-02-25 15:28:13ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-17-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-17-2019.pdf-2020-02-25 15:27:57Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-17-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-3/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Реконструкција помоћног објекта и изградња стајалишта у улици Капетан Миша у Доњем Милановцу
Врста набавке: Јавна набавка - отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-3-2019.pdf-2020-02-25 15:23:22Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-3-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-3-2019.pdf-2020-02-25 15:23:40Konkursna dokumentacija JN 4041-3-2019.pdfDopuna KD JN 4041-3-2019.pdf-2020-02-25 15:23:58Dopuna KD JN 4041-3-2019.pdfPitanja i odgovori JN 4041-3-2019.pdf-2020-02-25 15:24:44Pitanja i odgovori JN 4041-3-2019.pdfObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JN 4041-3-2019.pdf-2020-02-25 15:24:24ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JN 4041-3-2019.pdfOdluka o obustavi postupka JN 4041-3-2019.pdf-2020-02-25 15:25:06Odluka o obustavi postupka JN 4041-3-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-16/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Изградња пешачког моста преко реке Папренице у Доњем Милановцу (ОШ Вук Караџић)
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-16-2019.pdf-2020-02-25 15:19:50Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-16-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-16-2019.pdf-2020-02-25 15:20:07Konkursna dokumentacija JNMV 4042-16-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-16-2019.pdf-2020-02-25 15:20:22ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-16-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-16-2019.pdf-2020-02-25 15:20:38Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-16-2019.pdf
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %