sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 4041-5/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Спoљно уређење и извођење радова на спортским теренима у Голубињу
Врста набавке: Јавна набавка - отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-5-2019.pdf-2020-02-25 15:12:47Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-5-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-5-2019.pdf-2020-02-25 15:13:27Konkursna dokumentacija JN 4041-5-2019.pdfIzmena i dopuna KD JN 4041-5-2019.pdf-2020-02-25 15:14:41Izmena i dopuna KD JN 4041-5-2019.pdfPitanja i odgovori JN 4041-5-2019.pdf-2020-02-25 15:13:55Pitanja i odgovori JN 4041-5-2019.pdfObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdf-2020-02-25 15:13:12ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-5-2019.pdf-2020-02-25 15:15:18ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-5-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4041-5-2019.pdf-2020-02-25 15:14:20Odluka o dodeli ugovora JN 4041-5-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-4/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Изградња пословног објекта Дома културе на Мирочу
Врста набавке: Јавна набавка - отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-4-2019.pdf-2020-02-25 15:08:50Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-4-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-4-2019.pdf-2020-02-25 15:09:21Konkursna dokumentacija JN 4041-4-2019.pdfPitanja i odgovori JN 4041-4-2019.pdf-2020-02-25 15:09:59Pitanja i odgovori JN 4041-4-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-4-2019.pdf-2020-02-25 15:09:05ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-4-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4041-4-2019.pdf-2020-02-25 15:09:38Odluka o dodeli ugovora JN 4041-4-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-1/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Инвестиционо одржавање објекта Дома културе у Рудној Глави (I фаза)
Врста набавке: Јавна набавка - отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-1-2019.pdf-2020-02-25 13:36:27Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-1-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-1-2019.pdf-2020-02-25 13:36:46Konkursna dokumentacija JN 4041-1-2019.pdfDopuna KD JN 4041-1-2019.pdf-2020-02-25 13:37:20Dopuna KD JN 4041-1-2019.pdfPitanja i odgovori JN 4041-1-2019.pdf-2020-02-25 13:37:57Pitanja i odgovori JN 4041-1-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-1-2019.pdf-2020-02-25 13:37:04ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-1-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4041-1-2019.pdf-2020-02-25 13:37:44Odluka o dodeli ugovora JN 4041-1-2019.pdf
Редни број набавке: 4041-2/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Реконструкција крова на објекту КП број 2070/1 КО Доњи Милановац
Врста набавке: Јавна набавка - отворени поступак
Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-2-2019.pdf-2020-02-25 13:30:39Poziv za podnosenje ponuda za JN 4041-2-2019.pdfKonkursna dokumentacija JN 4041-2-2019.pdf-2020-02-25 13:30:55Konkursna dokumentacija JN 4041-2-2019.pdfDopuna KD JN 4041-2-2019.zip-2020-02-25 13:31:31Dopuna KD JN 4041-2-2019.zipPitanja i odgovori JN 4041-2-2019.pdf-2020-02-25 13:32:17Pitanja i odgovori JN 4041-2-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-2-2019.pdf-2020-02-25 13:31:45ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JN 4041-2-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JN 4041-2-2019.pdf-2020-02-25 13:32:03Odluka o dodeli ugovora JN 4041-2-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-12/2019
Предмет јавне набавке: Набавка услуга– Израда пројектно-техничке документације за санацију косине у улици Капетана Мише у Доњем Милановцу у склопу реконструкције саобраћајнице
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-12-2019.pdf-2020-02-25 13:26:37Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-12-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-12-2019.pdf-2020-02-25 13:26:52Konkursna dokumentacija JNMV 4042-12-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-12-2019.pdf-2020-02-25 13:27:12Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-12-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-3/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Радови на инвестиционом одржавању дела пословног простора у улици Капетана Мише у Доњем Милановцу
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-3-2019.pdf-2020-02-25 13:23:29Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-3-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-3-2019.pdf-2020-02-25 13:23:43Konkursna dokumentacija JNMV 4042-3-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-3-2019.pdf-2020-02-25 13:24:00ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-3-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-3-2019.pdf-2020-02-25 13:24:12Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-3-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-9/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова– Радови на уређењу амбијенталне целине Прераст Шупља стена и Бели Изворац
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-9-2019.pdf-2020-02-25 13:07:38Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-9-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-9-2019.pdf-2020-02-25 13:08:06Konkursna dokumentacija JNMV 4042-9-2019.pdfDopuna KD JNMV 4042-9-2019.pdf-2020-02-25 13:09:19Dopuna KD JNMV 4042-9-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-9-2019.pdf-2020-02-25 13:10:01ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-9-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-9-2019.pdf-2020-02-25 13:09:45Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-9-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-11/2019
Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Израда Пројектно-техничке документације објекта социјално-здравствене заштите за смештај одраслих и старих лица у Доњем Милановцу
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-11-2019.pdf-2020-02-25 13:03:18Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-11-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-11-2019.pdf-2020-02-25 13:03:36Konkursna dokumentacija JNMV 4042-11-2019.pdfIzmena konkursne dokumentacije JNMV 4042-11-2019.pdf-2020-02-25 13:04:01Izmena konkursne dokumentacije JNMV 4042-11-2019.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-11-2019.pdf-2020-02-25 13:04:43Pitanja i odgovori JNMV 4042-11-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-11-2019.pdf-2020-02-25 13:04:19ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-11-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-11-2019.pdf-2020-02-25 13:04:57Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-11-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-8/2019
Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Израда Пројектно-техничке документације објекта за смештај ученика у Доњем Милановцу
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-8-2019.pdf-2020-02-25 12:58:19Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-8-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-8-2019.pdf-2020-02-25 12:58:42Konkursna dokumentacija JNMV 4042-8-2019.pdfIzmena konkursne dokumentacije JNMV 4042-8-2019.pdf-2020-02-25 12:59:00Izmena konkursne dokumentacije JNMV 4042-8-2019.pdfPitanja i odgovori JNMV 4042-8-2019.pdf-2020-02-25 12:59:52Pitanja i odgovori JNMV 4042-8-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-8-2019.pdf-2020-02-25 12:59:23ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-8-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-8-2019.pdf-2020-02-25 13:00:12Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-8-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-10/2019
Предмет јавне набавке: Набавка услуга - Извођење радова на уређењу гробља у Доњем Милановцу
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-10-2019.pdf-2020-02-25 12:54:00Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-10-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-10-2019.pdf-2020-02-25 12:54:12Konkursna dokumentacija JNMV 4042-10-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-10-2019.pdf-2020-02-25 12:54:26ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-10-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-10-2019.pdf-2020-02-25 12:55:22Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-10-2019.pdf
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %