sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 4042-7/2019
Предмет јавне набавке: Набавка добара– набавка електричне енергије
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-7-2019.pdf-2020-02-25 12:49:50Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-7-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-7-2019.pdf-2020-02-25 12:50:03Konkursna dokumentacija JNMV 4042-7-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-7-2019.pdf-2020-02-25 12:50:03Konkursna dokumentacija JNMV 4042-7-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-7-2019.pdf-2020-02-25 12:50:21ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-7-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-7-2019.pdf-2020-02-25 12:50:36Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-7-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-4/2019
Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Стручни надзор над радовима на инвестиционом одржавању објекта спортске хале у Мајданпеку
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-4-2019.pdf-2020-02-25 12:46:28Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-4-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-4-2019.pdf-2020-02-25 12:46:42Konkursna dokumentacija JNMV 4042-4-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-4-2019.pdf-2020-02-25 12:46:56ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-4-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-4-2019.pdf-2020-02-25 12:47:08Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-4-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-2/2019
Предмет јавне набавке: Набавка добара - Канцеларијски материјал
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-2-2019.pdf-2020-02-25 12:42:27Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-2-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-2-2019.pdf-2020-02-25 12:42:41Konkursna dokumentacija JNMV 4042-2-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-2-2019.pdf-2020-02-25 12:42:57ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-2-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-2-2019.pdf-2020-02-25 12:43:13Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-2-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-5/2019
Предмет јавне набавке: Набавка услуга - Извођење радова на уређењу гробља у Доњем Милановцу
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-5-2019.pdf-2020-02-25 12:37:16Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-5-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-5-2019.pdf-2020-02-25 12:37:31Konkursna dokumentacija JNMV 4042-5-2019.pdfObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JNMV 4042-5-2019.pdf-2020-02-25 12:37:50ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JNMV 4042-5-2019.pdfOdluka o obustavi postupka JNMV 4042-5-2019.pdf-2020-02-25 12:38:09Odluka o obustavi postupka JNMV 4042-5-2019.pdf
Редни број набавке: 4042-1/2019
Предмет јавне набавке: Набавка добара - Набавка три центрифуге за Дом здравља "др Верољуб Цакић" у Мајданпеку
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-1-2019.pdf-2020-02-25 12:30:00Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4042-1-2019.pdfKonkursna dokumentacija JNMV 4042-1-2019.pdf-2020-02-25 12:32:22Konkursna dokumentacija JNMV 4042-1-2019.pdfObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-1-2019.pdf-2020-02-25 12:32:43ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 4042-1-2019.pdfOdluka o dodeli ugovora JNMV 4042-1-2019.pdf-2020-02-25 12:33:00Odluka o dodeli ugovora JNMV 4042-1-2019.pdf
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %