sort proizvodi

Јавни конкурси и позиви

Број Назив Рок Документација

Ј А В Н И П О З И В за организовање спровођења јавних радова у 2022.години у општини Мајднпек
14.01.2022
 1. Локални акциони план запошљавања општине Мајданпек за 2022.годину.pdf
 2. Одлука о расписивању Јавног позива.pdf
 3. Пријавни образац.doc
 4. Прилог 1 - Критеријуми и мерила за рангирање пријава.doc
 5. Решење о образовању Комисије.pdf
 6. Јавни позив за организовање спровођења Јавних радова (1).pdf

Ј А В Н И П О З И В за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа на територији општине Мајданпек
21.01.2022
 1. Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа на територији општине Мајданпек.pdf
 2. Јавни позив.pdf
 3. Прилог 1 - Пријавни образац.doc
 4. Прилог 2 - Изјава законског заступника.doc
 5. Прилог 3 - Изјаве о начину прибављања података.doc
 6. Прилог 4 - Критеријуми за избор.doc
 7. Решење о образовању Комисије.pdf
 8. Одлука о објави Јавног позива.pdf
 9. Прелиминарна листа.pdf
 10. Коначна листа.pdf

Ј А В Н И К О Н К У Р С за доделу средстава за реализацију програма удружења који су од јавног интереса у 2021.години
27.09.2021
 1. Јавни конкурс.pdf
 2. Пријавни образац за програм.doc
 3. Пријавни образац за пројекат.doc
 4. Потврда пријема-лична достава.doc
 5. Решење о образовању Комисије.pdf
 6. Предлог листе за доделу средстава.pdf
 7. Коначна листа за доделу средстава.pdf

Ј А В Н И П О З И В за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек
18.10.2021
 1. Прилог 6 - Правилник.doc
 2. Решење о образовању Комисије.pdf
 3. Обавештење о продужењу рока Јавног позива_11.10.2021.pdf
 4. Обавештење о продужењу рока Јавног позива_18.10.2021.pdf
 5. Прелиминарна листа крајњих корисника.pdf
 6. Коначна листа крајњих корисника.pdf
 7. Јавни позив.pdf
 8. Одлука о расписивању Јавног позива.pdf
 9. Пријавни образац - Мера 1.doc
 10. Пријавни образац - Мера 2.doc
 11. Прилог 1 - Упитник.doc
 12. Прилог 2 - Образац 1.doc
 13. Прилог 3 - Листа привредниг субјеката.doc
 14. Прилог 4 - Изјава.doc
 15. Прилог 5 - Критеријуми за избор.doc

ПOЗИВ ЗA ПРEДЛAГAЊE КAНДИДATA ЗA ДOДEЛУ НAГРAДA, ПOХВAЛA И JAВНИХ ПРИЗНAЊA ПOВOДOM 12.СEПTEMБРA, ДAНA OПШTИНE MAJДAНПEК
----------
 1. Zakljucak Komisije_septembarska nagrada 2021.pdf

Ј А В Н И П О З И В послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2021.години
30.09.2021
 1. Јавни позив 2021.pdf
 2. Захтев.doc
 3. Несубвенционисане делатности.pdf

Ј А В Н И П О З И В за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек
06.08.2021
 1. Одлука о кизбору привредних субјеката.pdf
 2. Pravilnik o sufinansiranju mera energetske efikasnosti_2021.pdf
 3. Odluka o raspisivanju Javnog poziva.pdf
 4. Javni poziv za finansiranje mera energetske efikasnosti.pdf
 5. Prijavni obrazac.doc
 6. Prilog 1 - Izjava zakonskog zastupnika.doc
 7. Prilog 2 - Izjave o nacinu pribavljanja podataka.doc
 8. Prilog 3 - Kriterijumi za izbor.doc
 9. Resenje o obrazovanju Komisije.pdf
 10. Obavestenje o produzenju roka Javnog poziva.pdf
 11. Preliminarna lista privrednih subjekata.pdf
 12. Кonačna lista privrednih subjekata_2021.pdf

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2022. ГОДИНУ
31.10.2021
 1. JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORISCNjA BEZ PLACANjA NAKNADE ZA 2022. GODINU.pdf

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2022. ГОДИНУ
31.10.2021
 1. JAVNI POZIV PRAVO PRECEG ZAKUPA 2022.pdf

Ј А В Н И П О З И В за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2021. години у општини Мајданпек
31.10.2021
 1. AGRO 2021_JP_101 (I).pdf
 2. Izjava o clanstvu 101_I-2021.doc
 3. Izjava o namenskom TR.doc
 4. Izjava o nezaposlenosti_101_I-2021.doc
 5. Obrazac 1_JP 101 (I).doc
 6. Obrazac zahteva_101_I-2021.doc
 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %