sort proizvodi

Јавни конкурси и позиви

Број Назив Рок Документација

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2023. ГОДИНУ
31.10.2022
 1. JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE ZA 2023..doc
 2. Zahtev za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade 2023.doc

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2023. ГОДИНУ
31.10.2022
 1. JAVNI POZIV PRAVO PREČEG ZAKUPA 2023.doc
 2. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa 2023.docx

Ј А В Н И К O Н К У Р С за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених oбjeкata на територији општине Мајданпек
07.07.2022
 1. Правилник.pdf
 2. Одлука о расписивању Јавног конкурса.pdf
 3. Јавни конкурс.pdf
 4. Прилог 1 - Пријавни образац.doc
 5. Прилог 2 - Изјава законског заступника.doc
 6. Прилог 3 - Изјаве о начину прибављања података.doc
 7. Прилог 4 - Критеријуми за бодовање и одлучивање.doc
 8. Решење о образовању Комисије.pdf

Ј А В Н И П О З И В за подношење захтева за остваривање права на подстицај за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2022. години
30.10.2022
 1. Јавни позив.pdf
 2. Образац захтева_мера 101_ЈК 1.doc
 3. Изјава о наменском рачуну.doc
 4. Изјава о незапослености.doc
 5. Изјава о чланству.doc
 6. Образац 1 - Изјава.doc

Ј А В Н И П О З И В за подношење захтева за остваривање права на подстицај зa рaзвoj говедарства кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2022.години
08.07.2022
 1. Образац 1 - Изјава.doc
 2. Закључак Општинског већа.pdf
 3. Јавни позив.pdf
 4. Образац захтева_мера 101_ЈК 2.doc
 5. Изјава о незапослености.doc
 6. Изјава о чланству.doc

Ј А В Н И П О З И В за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2022.години
30.10.2022
 1. Јавни позив.pdf
 2. Образац захтева_мера 102.doc
 3. Образац захтева_мера 401.doc

Ј А В Н И П О З И В за подношење захтева за остваривање права на подстицај зa унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2022.години
20.06.2022
 1. Јавни позив.pdf
 2. Образац 1 - Изјава.doc
 3. Изјава о катастарским парцелама.doc
 4. Образац захтева_мера 302.doc

Ј А В Н И К О Н К У Р С за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Мајданпек за 2022. годину
20.06.2022
 1. Прелиминарна листа крајњих корисника_соларни панели.pdf
 2. Коначна листа крајњих корисника_соларни панели.pdf
 3. Јавни конкурс.pdf
 4. Одлука о расписивању Јавног конкурса.pdf
 5. Правилник.pdf
 6. Прилог 1 - Пријавни образац.docx
 7. Прилог 2 - Листа привредних субјеката.docx
 8. Прилог 3 - Критеријуми за избор пројеката.docx
 9. Прилог 4 - Општи услови ЕПС-а.pdf
 10. Прилог 5 - Брошура МРЕ.pdf
 11. Прилог 6 - Пример рачуна за електричну енергију са обележеном одобреном снагом.pdf
 12. Прилог 7 - Модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем.docx
 13. Прилог 8 - Изјава о начину прибаваљања информација од важности за Јавни позив.docx
 14. Прилог 9 - Изјава о сагласности власника.docx
 15. Решење о образовању Комисије.pdf

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мајданпек у 2022. години
31.03.2022
 1. Предлог о расподели средстава.pdf
 2. Обавештење за учеснике Јавног конкурса.pdf
 3. Решење о образовању Стручне комисије.pdf
 4. Одлука о расподели средстава.pdf
 5. Текст конкурса.pdf
 6. Образац 1 - Буџет.xls
 7. Образац 1 - Пријава.docx
 8. Решење о одређивању секретара Комисије.pdf

Ј А В Н И К О Н К У Р С за доделу средстава за реализацију програма удружења који су од јавног интереса у 2022 години
15.03.2022
 1. Предлог листе за доделу средстава.pdf
 2. Одлука о расписивању Јавног конкурса.pdf
 3. Јавни конкурс.pdf
 4. Образац пријаве за програм.doc
 5. Образац пријаве за пројекат.doc
 6. Потврда пријема - лична достава.doc
 7. Критеријуми и мерила за рангирање.pdf
 8. Решење о образовању Комисије.pdf
 9. Спецификација буџета.doc
close
logo

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %