sort proizvodi

Јавни конкурси и позиви

Број Назив Рок Документација

Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
----------
 1. Јавни конкурс.doc
 2. Образац Изјаве.doc
 3. Oбaвeштeњe o Jaвнoм кoнкурсу.pdf

ОГЛАС за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Мајданпек
20.12.2022
 1. ODLUKA.pdf
 2. Zakljucak o cenama I 2022.pdf

J А В Н И К О Н К У Р С ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК (Постављење начелника Општинске управе општине Мајданпек)
13.10.2022
 1. Јавни Конкурс Начелник ОУ 2022.pdf
 2. Obrazac Izjave.doc

Јавни конкурс за постављење начелника Општинске управе општине Мајданпек
----------
 1. Јавни конкурс - Начелник ОУ 2022.pdf
 2. Obrazac Izjave.doc

Ј А В Н И П О З И В ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ OБJEКATA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК У 2022.ГOДИНИ
21.10.2022
 1. Правилник.pdf
 2. Одлука о расписивању Јавног позива.pdf
 3. Јавни позив.pdf
 4. Прилог 1a - Пријавни образац за домаћинства.doc
 5. Прилог 1б - Пријавни образац за стамбене заједнице.doc
 6. Прилог 2 - Листа привредних субјеката.doc
 7. Прилог 3 - Изјава о начину прибављања података.doc
 8. Прилог 4 - Изјава о станарима.doc
 9. Прилог 5 - Критеријуми.doc
 10. Сагласност власника.doc
 11. Сагласност сувласника.doc
 12. Решење о образовању Комисије.pdf
 13. Oбавештење о продужењу рока за подношење пријава.pdf
 14. Прелиминарна листа.pdf
 15. Коначна листа_22.11.2022.pdf
 16. Коначна листа.pdf

Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
----------
 1. Tekst za objavljivanje - Konkurs Pravobranilac 2022.pdf
 2. Obrazac Izjave.doc

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2023. ГОДИНУ
31.10.2022
 1. JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE ZA 2023..doc
 2. Zahtev za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade 2023.doc

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2023. ГОДИНУ
31.10.2022
 1. JAVNI POZIV PRAVO PREČEG ZAKUPA 2023.doc
 2. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa 2023.docx

Ј А В Н И К O Н К У Р С за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених oбjeкata на територији општине Мајданпек
29.07.2022
 1. Правилник.pdf
 2. Одлука о расписивању Јавног конкурса.pdf
 3. Јавни конкурс.pdf
 4. Прилог 1 - Пријавни образац.doc
 5. Прилог 2 - Изјава законског заступника.doc
 6. Прилог 3 - Изјаве о начину прибављања података.doc
 7. Прилог 4 - Критеријуми за бодовање и одлучивање.doc
 8. Решење о образовању Комисије.pdf
 9. Обавештење Комисије о продужењеу рока за пријаве.pdf
 10. Обавештење Комисије о продужењу рока за пријаве_15.07.2022.pdf
 11. Прелиминарна листа привредних субјеката.pdf
 12. Коначна листа привредних субјеката.pdf

Ј А В Н И П О З И В за подношење захтева за остваривање права на подстицај за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2022. години
30.10.2022
 1. Јавни позив.pdf
 2. Образац захтева_мера 101_ЈК 1.doc
 3. Изјава о наменском рачуну.doc
 4. Изјава о незапослености.doc
 5. Изјава о чланству.doc
 6. Образац 1 - Изјава.doc
 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %