sort proizvodi

Јавни конкурси и позиви

Број Назив Рок Документација

Ј А В Н И П О З И В за подношење захтева за остваривање права на подстицај зa рaзвoj говедарства кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2022.години
08.07.2022
 1. Образац 1 - Изјава.doc
 2. Закључак Општинског већа.pdf
 3. Јавни позив.pdf
 4. Образац захтева_мера 101_ЈК 2.doc
 5. Изјава о незапослености.doc
 6. Изјава о чланству.doc

Ј А В Н И П О З И В за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2022.години
30.10.2022
 1. Јавни позив.pdf
 2. Образац захтева_мера 102.doc
 3. Образац захтева_мера 401.doc

Ј А В Н И П О З И В за подношење захтева за остваривање права на подстицај зa унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2022.години
20.06.2022
 1. Јавни позив.pdf
 2. Образац 1 - Изјава.doc
 3. Изјава о катастарским парцелама.doc
 4. Образац захтева_мера 302.doc

Ј А В Н И К О Н К У Р С за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Мајданпек за 2022. годину
20.06.2022
 1. Прелиминарна листа крајњих корисника_соларни панели.pdf
 2. Коначна листа крајњих корисника_соларни панели.pdf
 3. Јавни конкурс.pdf
 4. Одлука о расписивању Јавног конкурса.pdf
 5. Правилник.pdf
 6. Прилог 1 - Пријавни образац.docx
 7. Прилог 2 - Листа привредних субјеката.docx
 8. Прилог 3 - Критеријуми за избор пројеката.docx
 9. Прилог 4 - Општи услови ЕПС-а.pdf
 10. Прилог 5 - Брошура МРЕ.pdf
 11. Прилог 6 - Пример рачуна за електричну енергију са обележеном одобреном снагом.pdf
 12. Прилог 7 - Модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем.docx
 13. Прилог 8 - Изјава о начину прибаваљања информација од важности за Јавни позив.docx
 14. Прилог 9 - Изјава о сагласности власника.docx
 15. Решење о образовању Комисије.pdf

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мајданпек у 2022. години
31.03.2022
 1. Предлог о расподели средстава.pdf
 2. Обавештење за учеснике Јавног конкурса.pdf
 3. Решење о образовању Стручне комисије.pdf
 4. Одлука о расподели средстава.pdf
 5. Текст конкурса.pdf
 6. Образац 1 - Буџет.xls
 7. Образац 1 - Пријава.docx
 8. Решење о одређивању секретара Комисије.pdf

Ј А В Н И К О Н К У Р С за доделу средстава за реализацију програма удружења који су од јавног интереса у 2022 години
15.03.2022
 1. Предлог листе за доделу средстава.pdf
 2. Коначна листа за доделу средстава.pdf
 3. Одлука о додели средстава реализацију програма удружења у 2022.години.pdf
 4. Одлука о расписивању Јавног конкурса.pdf
 5. Јавни конкурс.pdf
 6. Образац пријаве за програм.doc
 7. Образац пријаве за пројекат.doc
 8. Потврда пријема - лична достава.doc
 9. Критеријуми и мерила за рангирање.pdf
 10. Решење о образовању Комисије.pdf
 11. Спецификација буџета.doc

К О Н К У Р С за доделу ученичких и студентских стипендија у школској 2021/2022 години
14.02.2022
 1. Текст конкурса.pdf
 2. Пријавни образац.doc
 3. Листа прилога уз захтев за студентске стипендије.doc
 4. Листа прилога уз захтев за ученичке стипендије.doc
 5. Прилог 1 – Изјава о начину прибављања података.doc
 6. Прилаг 2 – Изјава да није корисник друге стипендије-кредита.doc
 7. Прилoг 3 – Критeриjуми.doc
 8. Прилoг 4 – Листа занимања.doc
 9. Прелиминарна листа.pdf
 10. Коначна листа.pdf

Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
10.02.2022
 1. Javni konkurs za pravobranioca 2021.pdf
 2. Obrazac Izjave.doc

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ  МЕСТА  СЛУЖБЕНИКА
10.02.2022
 1. Javni konkus prijem sluzbenici 2022.pdf
 2. Obrazac Izjave.doc

Ј А В Н И П О З И В за финансирање посебних програма из области спорта у 2022. години
28.01.2022
 1. Јавни позив.pdf
 2. Апликациони формулар.doc
 3. Правилник о финансирању спорта.pdf
 4. Решење о образовању Комисије.pdf
 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %