sort proizvodi

Јавни конкурси и позиви

Број Назив Рок Документација

Ј А В Н И П О З И В за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек
13.04.2023
 1. Правилник.pdf
 2. Одлука о расписивању Јавног позива.pdf
 3. Јавни позив.pdf
 4. Прилог 1 - Пријавни образац.doc
 5. Прилог 2 - Изјава законског заступника.doc
 6. Прилог 3 - Изјаве о начину прибављања података.doc
 7. Прилог 4 - Критеријуми за избор.doc
 8. Решење о образовању Комисије.pdf

Ј А В Н И П О З И В за финансирање посебних програма из области спорта у 2023. години
----------
 1. ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ СПОРТ 2023.docx
 2. Апликациони формулар.doc
 3. Правилник о финансирању спорта.pdf
 4. Решење о образовању Комисије.pdf

Ј А В Н И К О Н К У Р С И ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК - административно-евиденциони и канцеларијски послови заменика матичара матичног подручја Мајданпек – млађи саветник
----------
 1. Јавни конкурс - матичар.doc
 2. Образац Изјаве_матичар.doc

Ј А В Н И П О З И В за организовање спровођења јавних радова у 2023.години у општини Мајднпек
02.02.2023
 1. Јавни позив.pdf
 2. Образац пријаве.doc
 3. Одлука о расподели средстава по Јавном позиву.pdf

Ј А В Н И К О Н К У Р С за попуњавање извршилачких радних места у општинској управи општине Мајданпек - управни послови у области грађанских стања и послови унапређења и управљања људским ресурсима – млађи саветник
----------
 1. Образац Изјаве_људски ресурси.doc
 2. Јавни конкурс - људски ресурси.doc

Ј А В Н И К О Н К У Р С за попуњавање извршилачких радних места у општинској управи општине Мајданпек - регистратор за вођење регистра обједињених процедура – млађи саветник
----------
 1. Јавни конкурс - регистратор ЦЕОП.doc
 2. Образац Изјаве_регистратор ЦЕОП.doc

Ј А В Н И К О Н К У Р С за попуњавање извршилачких радних места у општинској управи општине Мајданпек - интерни контролор буџета – млађи саветник
----------
 1. Јавни конкурс - интерни контролор буџета.doc
 2. Образац Изјаве_интерни контролор буџета.doc

J А В Н И К О Н К У Р С за попуњавање извршилачких радних места у општинској управи општине Мајданпек - шеф Одељења за привреду, јавне делатности и заједничке послове – самостални саветник
----------
 1. Јавни конкурс - шеф Одељења.doc
 2. Образац Изјаве_шеф Одељења.doc

Ј А В Н И К О Н К У Р С за попуњавање извршилачких радних места у општинској управи општине Мајданпек - грађевински инспектор – саветник
----------
 1. Образац Изјаве_грађевински инспектор.doc
 2. Јавни конкурс - грађевински инспектор.doc
 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %