sort proizvodi

Јавни конкурси и позиви

Број Назив Рок Документација

J А В Н И П О З И В за организовање спровођења јавних радова у 2024.години у општини Мајднпек
05.01.2024
 1. Јавни позив.pdf
 2. Образац пријаве.docx
 3. Одлука о расподели средстава по Јавном позиву.pdf

ЈАВНИ ОГЛАС за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Мајданпек
----------
 1. Јавни оглас.pdf
 2. Образац Пријаве.docx
 3. Образац Изјаве о прибављању података.docx

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Мајданпек - "финансијско-рачуноводствени послови" – млађи референт
----------
 1. Јавни конкурс - финансијско рачуноводствени послови.doc
 2. Образац Изјаве - финансијско рачуноводствени послови.doc

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Мајданпек - "стручно-оперативни послови"– виши референт
----------
 1. Јавни конкурс - стручно оперативни послови.doc
 2. Образац Изјаве - стручно оперативни послови.doc

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општинe Мајданпек за 2023. Годину
----------
 1. Јавни позив.pdf
 2. Изјава о начину прибављања података.doc
 3. Сагласност власника.docx
 4. Сагласност сувласника.doc
 5. Прилог 1 - Пријавни образац.docx
 6. Прилог 2 - Информација о потребној техничкој документацији.docx

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Мајданпек
----------
 1. Јавни конкурс - интерни ревизор.docx
 2. Образац 1 - Изјава.docx

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Мајданпек "финансијско-рачуноводствени послови" – млађи референт
----------
 1. интерни оглас млађи референт финансије.doc
 2. Образац 1 - Изјава млађи референт.docx

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Мајданпек "стручно-оперативни послови" – виши референт
----------
 1. интерни оглас виши референт.doc
 2. Образац 1 - Изјава виши референт.docx

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек
----------
 1. Листа директних корисника_07.11.2023.pdf
 2. Мера 5.pdf
 3. Допуна Листе директних корисника_09.11.2023.pdf
 4. Мера 6.pdf
 5. Допуна Листе директних корисника_25.04.2024.pdf
 6. Допуна Листе директних корисника_24.11.2023.pdf
 7. Допуна Листе директних корисника_27.11.2023.pdf
 8. Мера 4.pdf
 9. Мера 9.pdf
 10. Допуна Листе директних корисника_13.12.2023.pdf
 11. Мера 9.pdf
 12. Допуна Листе директних корисника_18.12.2023.pdf
 13. Допуна Листе директних корисника_21.12.2023.pdf
 14. Мера 1.pdf
 15. Допуна Листе директних корисника_26.12.2023.pdf
 16. Мера 7.pdf
 17. Мера 8.pdf
 18. Допуна Листе директних корисника_25.01.2024.pdf
 19. Мера 2.pdf

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Мајданпек интерни ревизор – саветник
----------
 1. Интерни конкурс - интерни ревизор.docx
 2. Образац 1 - Изјава.docx
 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %