sort proizvodi

Јавни конкурси и позиви

Број Назив Рок Документација

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек
----------
 1. Јавни позив.pdf
 2. Правилник.pdf
 3. Прилог 1 - Пријава.docx
 4. Прилог 2 - Изјава.docx
 5. Прилог 3 - Информација о потребној техничкој документацији.docx
 6. Прилог 4 - Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима.pdf

К О Н К У Р С за доделу ученичких и студентских стипендија у школској 2023/2024 години
22.11.2023
 1. Допуна Конкурса.pdf
 2. Прелиминарна листа.pdf
 3. Коначна листа.pdf
 4. Одлука о додели стипендија.pdf
 5. Пријавни образац.docx
 6. Прилог 1 – Изјава о начину прибављања података.docx
 7. Прилог 2 – Изјава да није корисник друге стипендије-кредита.docx
 8. Конкурс - школска 23-24.pdf

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2024. ГОДИНУ
31.10.2023
 1. Javni poziv za koriscenje bez plaćanja naknade za 2024.doc

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2024. ГОДИНУ
30.10.2023
 1. Javni poziv za dokazivanje prečeg prava zakupa polj. zemljišta za 2024.doc

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мајданпек у 2023. години
12.05.2023
 1. Текст конкурса.pdf
 2. Образац 1 - Буџет пројекта.xls
 3. Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања (1).docx
 4. Образац 2 - Наративни и финансијски извештај.doc
 5. Решење о одређивању секретара Комисије.pdf
 6. Решење о именовању Стручне комисије.pdf
 7. Одлукa о расподели средстава.pdf

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за реализацију програма удружења који су од јавног интереса у 2023.години
16.05.2023
 1. Одлука о расписивању Јавног конкурса.pdf
 2. Јавни конкурс.pdf
 3. Образац пријаве за пројекат.doc
 4. Спецификација финансијских трошкова.doc
 5. Потврда пријема - лична достава.doc
 6. Решење о образовању Комисије.pdf
 7. Закључак Општинског већа о продужењу рока.pdf
 8. Образац пријаве за програм.doc
 9. Прелиминарна листа.pdf
 10. Коначна листа.pdf
 11. Одлука о додели средстава.pdf
 12. Одлука о измени Одлуке о додели средстава.pdf

Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
----------
 1. Јавни конкурс.pdf
 2. Образац 1 - Изјава.doc
 3. Обавештење о објави Јавног конкурса у листу Вечерње новости_11.04.2023.pdf

Ј А В Н И П О З И В за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2022.години
----------
 1. Јавни позив.pdf
 2. Образац захтева_мера 102.doc
 3. Образац захтева_мера 401.doc

Ј А В Н И П О З И В за подношење захтева за остваривање права на подстицај зa унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2023.години
----------
 1. Јавни позив.pdf
 2. Изјава о катастарским парцелама.doc
 3. Образац 1 - Изјава.doc
 4. Образац захтева_мера 302.doc

Ј А В Н И П О З И В за подношење захтева за остваривање права на подстицај зa рaзвoj говедарства кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2023.години
----------
 1. Јавни позив.pdf
 2. Изјава о незапослености.doc
 3. Изјава о чланству.doc
 4. Образац 1 - Изјава.doc
 5. Образац захтева_мера 101_ЈК 2.doc
 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %