sort proizvodi
news

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Autor:

Обавештавају се грађани општине Мајданпек да рок за подношење захтева за привремено прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру почиње 15. септембра 2023. године и траје до 15. октобра 2023. године.

Захтев се подноси Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове Општинске управе општине Мајданпек, преко писарнице или путем поште на адресу:

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове Општинске управе општине Мајданпек, Светог Саве бб, 19250 Мајданпек.

Власник нелгално изграђеног објекта може поднети захтев за привремено прикључење на све инфраструктурне мреже или на појединачну инфраструктурну мрежу.

За власнике станова захтев за привремено прикључење подноси стамбена заједница. Поред тога, достављају се и захтеви власника станова, са доказима прописаним уредбом, за сваки појединачни стан.

Уз захтев за привремено прикључење доставља се очитана лична карта, односно копија личне карте која не садржи микроконтролер (чип) власника и чланова његовог породичног домаћинства и геодетски снимак објекта за који се тражи привремено прикључење.

Поред података и геодетског снимка објекта, власник доставља и један од следећих доказа:

1) уговор о куповини или изградњи стана, односно породичне стамбене зграде;

2) уговор о куповини објекта у изградњи;

3) уговор о суинвестирању изградње објекта;

4) уговор о заједничкој изградњи;

5) уговор о поклону;

6) уговор са стамбеном заједницом о претварању заједничких просторија у стан или надзиђивању;

7) правноснажно решење о наслеђивању;

8) уговор о дугорочном стамбеном кредиту за куповину непокретности или непокретности у изградњи;

9) правноснажну судску пресуду;

10) другу исправу или одлуку надлежног органа којом се доказује право својине на непокретности.

 

За детаљне информације o начину подношења захтева, поступку утврђивања испуњености правних услова за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката можете се обратити Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове Општинске управе општине Мајданпек на бројеве телефона :

030/581-140 лок. 35

030/581-140 лок. 60


Uredba o nacinu uslovima i postupku za prikljucenje objekta na kom.infrastrukturu.pdf

Uputstvo - prikljucenje objekata na komunalnu infrastrukturu septembar 2023.pdf

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %