sort proizvodi
news

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОРУЧЈЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Autor:

Република Србија

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА

IV Број: 208-1/2023-04

Датум: 01.11.2023.год.

М А Ј Д А Н П Е К

 

На основу члана 14. став 1. и члана15. и члана 21.  Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", бр. 104/09 и 99/11), тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку  списку ("Службени гласник РС", бр. 15/12, 88/18, 67/20 и 40/21), Одлуке о расписивању избора за народне посланике (''Службени гласник РС“, број 95/23) Општинска управа општине Мајданпек

 

 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

 

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Мајданпек изложен је у седишту Општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве бб, први спрат, канцеларија број 22.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак  и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Мајданпек могу поднети Oпштинској управи у времену од 07,00 – 15,00 часова, најкасније до закључења бирачког списка 1.децембра 2023.године у 24,00 часа а од  закључења бирачког списка па све до 72 часа пре одржавања избора, захтев за промене у делу  Јединственог бирачког списка подноси се непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе или преко Општинске управе.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине а најкасније пет дана пре закључења бирачког списка 25.новембра 2023.године у 24, часа   поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Мајданпек (изабрано место гласања). У истом року, бирачи који имају боравиште у иностранству могу да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије  поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе  https://upit.birackispisak.gov.rs , уношењем података о јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте, односно броју пасоша, такође увид у податке који се воде о бирачу може се извршити и преко Портала еУправа (услуга еЗахтев за упис, измену података у Јединственом бирачком списку). Потребно је да је грађанин регистровани корисник  Портала еУправа. Пријава на портал еУправа могућа је путем мобилне апикације ConsentlD или квалификованим електронским сертификатом.

За сва ближа обавештења грађани се могу информисати у Општинској управи општине Мајданпек лично или путем телефона број 030/582-592.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

Васиљевић Љиљана

 

Увид у јединствени бирачки списак (Министарствo државне управе и локалне самоуправе)

Подношње Захтевa за упис/промену података у Јединственом бирачком списку (еУправа)

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %