sort proizvodi
news

Ј А В Н И П О З И В за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања на подручју општине Mајданпек

Autor:

Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица која имају пребивалиште на територији oпштинe Majдaнпeк кроз набавку грађевинског материјала у 2021.гoдини, на основу члана 12. Правилника о раду Комисије и условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања, на територији општине Mајданпек, дана 07.05.2021. године објављује

 

Ј А В Н И   П О З И В

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања

на подручју општине Mајданпек

 

Помоћ је бесповратна и одобрава се у грађевинском материјалу неопходном за побољшање основних услова становања избеглица, која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Мајданпек, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, и која испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника.

Непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини Подносиоца пријаве или у сусвојини или заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, уписана у катастар непокретности; без терета - у скаду са прописаним условима;

 

Јавни позив је отворен од 10.05.2021.године до 31.05.2021.године (до 15,00 сати).

 

Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним доказима Комисији.

Документација се доставља на писарницу Општинске управе Мајданпек (Услужни центар), Светог Саве бб, лично у затвореној коверти или путем препоручене поште на адресу:

 

Општина Мајданпек

Комисија за избор корисника помоћи

Светог Саве бб

19250 Мајданпек

            Са напоменом:

„Јавни позив – грађевински материјал / избеглице- НЕ ОТВАРАТИ“

 

Информација о прописаним условима, потребној документацији и образац Пријаве могу се могу се добити у Општинскoj управи Мајданпек, телефон 030/510-140, локал 1128, контакт е-маил: pomocnik.ler@majdanpek.rs

 

или прeузeти oвдe:

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ OПШТИНE MAJДAНПEК КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА У 2021.ГОДИНИ 

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %