";} /*B6D1B1EE*/ ?>

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

 

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Мајданпек, поступајући по захтеву ''Tекијанка'' доо, Текија за потврђивање урбанистичког пројекта  објављује  ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију урбанистичког пројекта за потребе изградње пословног објекта на катастарској парцели број 144/2 КО Мајданпек у Мајданпеку .  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ