";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Написао Администратор

 

02.03.2020.год.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у складу са чланом 45 а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 2. до 16. марта 2020. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у Републици Србији.

Овде можете преузети:

 

 

 

 

   

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано четвртак, 09 јануар 2020 11:05 Написао Администратор четвртак, 09 јануар 2020 11:03

РАНГИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОДНОСЕ КОМИСИЈИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ДО 10.ЈАНУАРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ПОПУЊЕН УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОДШТАМПАН НА ОБРАСЦУ БРОЈ 2 КОЈИ  ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ПРАВИЛНИКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА.

РАНГИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШИ СЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО КРАЈА ЈАНУАРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ.

СВИ ОБРАСЦИ И ПРАВИЛНИЦИ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА МОГУ СЕ ПРЕУЗЕТИ СА САЈТА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК.

ЛИНК:

http://www.majdanpek.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=499%3Apravilnici-2019&catid=54%3A2009-10-19-08-23-15&Itemid=1

 

                                                                                                                                                ОПШТИНСКА УПРАВА

   

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано понедељак, 16 децембар 2019 10:33 Написао Администратор понедељак, 16 децембар 2019 10:29

16.12.2019.године

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта "VIP mobile" д.о.о. поднео Општинској управи Мајданпек (Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове) Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - "NI4297_01 BO Blizna"на КП број 4387 КО Рудна Глава, Општина Мајданпек.

Текст обавештења можете преузети овде


 

   

Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено комуналне и инспекцијске послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано понедељак, 02 децембар 2019 11:14 Написао Администратор понедељак, 02 децембар 2019 11:10

02.12.2019.године

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта "Телеком Србија" а.д. поднео Општинској управи Мајданпек (Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове) Захтев за одлучивање о потреби узраде Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат - "BR-Donji Milanovac Lepenski Vir"- BR23, BRU23, BRO23 на КП број 2325 КО Доњи Милановац, Општина Мајданпек.

Текст обавештења можете преузети овде


 

   

Страна 2 од 28