";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

Обавештење одељења за урбанизам, грађевинарстзво и стамбено комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано среда, 30 мај 2012 11:39 Написао Администратор среда, 30 мај 2012 11:14

 

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Черчелановић Слободан из Доњег Милановца, ул.16.Бригаде 41,  поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње пословног објекта – сервиса за технички преглед возила на катастарској парцели број 1580/2 КО Клокочевац у Клокочевцу, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-13/2012-03 дана 23.05.2012.године.

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА

   

Обавештење одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано среда, 18 април 2012 11:53 Написао Администратор среда, 18 април 2012 11:30

 

 

У складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом ( ''Службени гласник РС'' број 36/09 и 88/10), обавештавамо заинтересовану јавност, органе и организације да је носилац пројекта: оператер предузеће Д.О.О. ''С.А. ТЕХ'' , из Бора, ул.Ђорђа Вајферта бр.20, поднео захтев за издавање дозволе за управаљање отпадом на територији општине Мајданпек.

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет дана од дана објављивања Обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми Општини Мајданпек, Општинска управа, Одељење за урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне послове, ул.Светог Саве бб, 19250 Мајданпек.

 

Целокупан текст обавештења можете преузети овде

 

 

 

   

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано уторак, 20 март 2012 08:51 Написао Администратор уторак, 20 март 2012 08:41

  

Позивају се грађани са пребивалиштем на територији општине Mајданпек да могу извршити увид у бирачки списак – део за подручје јединице локалне самоуправе Мајданпек и поднесу захтев за упис у бирачки списак, брисање из бирачког списка, измену, допуну или исправку података у бирачком списку.

 

Увид у бирачки списак и подношење захтева за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку може се вршити сваког радног дана од 7.00 – 15.00 сати у згради Скупштине општине Мајданпек, - приземље,  канцеларија број 1. до 20. априла 2012. године када ће бирачки списак бити закључен.

 

Целокупан текст огласа можете преузети овде

 

   

Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано понедељак, 23 јануар 2012 13:09 Написао Администратор понедељак, 23 јануар 2012 12:32

Обавештавамо заинтересовану јавност, органе и организације да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' ад. Београд, Таковска бр.2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину пројекта базне станице ''Доњи Милановац Хотел Лепенски Вир''- БР23, БРУ23 Мајданпек, општина Мајданпек.

Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта у Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове у периоду од 23.01.2012. до 02.02.2012.године у времену од 7- 15 часова.

У року од десет дана од дана објављивања Обавештења заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу доставити своје мишљење у писаној форми Општини Мајданпек на адресу,

Општинска управа
Одељење за урбанизам,грађевинарство
и стамбено-комуналне послове
ул.Светог Саве бб
19250 Мајданпек

Текст обавештења можете преузети овде

   

Страна 23 од 25