Трансфер станице

Последње ажурирано среда, 26 јануар 2011 18:53 Написао Администратор среда, 26 јануар 2011 18:47

Штампа

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Обавештења о поднетом захтеву за одлушивање о потреби процене утицаја на животну средину идејних пројеката трансфер станица на територији општине Мајданпек.

Број 501-3/2011-3

Број 501-4/2011-3