Јавно надметање

Последње ажурирано уторак, 28 јул 2015 18:16 Написао Администратор четвртак, 23 јул 2015 10:44

Штампа

27.07.2015.
 
Општинско веће општине Мајданпек, расписује
 
Ј А В Н И   О Г Л А С
за давање у закуп јавног неизграђеног грађевинског земљишта

 
Предмет Огласа је давање у закуп јавног неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини, ради постављања привремених објеката- киоска за обављање трговачких, занатско услужних или других  делатности у складу са Планом размештаја привремених објеката на јавним површинама у  Мајданпеку ( ''Службени лист општине Мајданпек'' бр. 22/14 и 8/15).

Рок за подношење пријава је 26.08.2015.године до 15 часова.

Овде можете преузети