Државни стамбени програм

Последње ажурирано понедељак, 13 август 2018 08:52 Написао Администратор уторак, 08 мај 2018 06:06

Штампа

Комесаријат за избеглице и миграције обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991.године до 1995.године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које су смештене у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног или угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, следеће:

Овде можете преузети:

Информације о објављеним позивима могу се добити код Весне Пауновић, повереника за избеглице,

Контакт телефон 030/581-140 локал 1138, или лично у Општинској управи Мајданпек, први спрат, канцеларија број 16.