Обавештење одељења за урбанизам, грађевинарство, сатмбено-комуналне и инспекцијске послове

Последње ажурирано понедељак, 01 октобар 2018 13:22 Написао Администратор понедељак, 01 октобар 2018 13:17

Штампа

01.10.2018.године

Обавештење о потреби израде процене утицаја на животну средину пројекта изградње објекта радио базне станице "NI4225_BO_Dubova" на КП 25/1 КО Голубиње у Голубињу, општина Мајданпек, по захтеву носиоца пројекта "Vip mobile" доо Београд.