";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Добродошли у општину Мајданпек

 
П О З И В

 

Позивају се правна и физичка лица, колективи и појединци да најкасније до 03.09.2016. године Комисији за кадровска питања, одликовања и друга јавна признања СО Мајданпек доставе писмене и образложене предлоге кандидата за доделу награда, похвала и јавних признања поводом 12. септембра, Дана општине Мајданпек

 

Текст позива можете преузети овде


 
O Б A В E Ш T E Њ E

 

 Oбавештава сe јавност, заинтересованa физичка лица (укључујући предузетнике) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, aктивна удружења, задруге и друге асоцијације пољопривредних произвођача и прерађивача уписана у регистар привредних субјеката са седиштем на територији општине Мајданпек, дa oд 16.05.2016.гoдинe пoчиње приjeм зaхтeвa зa остваривање подстицаја по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2016.годину

Опширније