sort proizvodi

Актуелно

ПЛАН И ПРОГРАМ ДЕЖУРСТВА ЗА УСКРШЊЕ И ПРВОМАЈСКЕ ПРАЗНИКЕ 2021. ГОДИНЕ        Услуга „еВртић“ објављена је на Порталу E-uprave        С А О П Ш Т Е Њ Е Кризног штаба за заштиту здравља становништва од заразне болести Covid-19        ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ        JАВНА РАСПРАВА ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2021. ГОДИНУ        Потврда урбанистичког пројекта        К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мајданпек у 2021. години        ПЛАН И ПРОГРАМ ДЕЖУРСТВА ЗА ДАН ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2021.ГОДИНЕ        ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА       

Најновије вести

by

ПЛАН И ПРОГРАМ ДЕЖУРСТВА  ЗА УСКРШЊЕ И ПРВОМАЈСКЕ ПРАЗНИКЕ 2021. ГОДИНЕ

ПЛАН И ПРОГРАМ ДЕЖУРСТВА ЗА УСКРШЊЕ И ПРВОМАЈСКЕ ПРАЗНИКЕ 2021. ГОДИНЕ

by

Услуга „еВртић“ објављена је на Порталу E-uprave

Пријава детета у Предшколску установу “Maриja Mунћaн” Majдaнпeк” електронским путем

by

С А О П Ш Т Е Њ Е Кризног штаба за заштиту здравља становништва од заразне болести Covid-19

С А О П Ш Т Е Њ Е Кризног штаба за заштиту здравља становништва од заразне болести Covid-19

by

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК Текст огласа Пријавни образац

by

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ

На основу члaна 21. Правилника о одобравању средстава и финансирању програма којима се задовољавају потреби и ннтереси грађана у области спорта у општини Мајданпек („Службени лист  Општине Мајданпек“, бр. 15/19), Општинска управа Мајданпек расписује

by

JАВНА РАСПРАВА ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2021. ГОДИНУ

Општина Мајданпек позива све заинтересоване грађане, правна и физичка лица као и стручну јавност да давањем својих предлога и сугестија узму активно учешће у јавној расправи која ће се одржати 11.марта 2021.године (четвртак) у великој сали Скупштине општине Мајданпек, са почетком у 8,00 часова, поводом

by

Потврда урбанистичког пројекта

Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове Општинске управе општине Мајданпек, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020), члана 88. став 1. члана 89. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 32/2019), члана 118. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'' број 18/2016 и 95/2018) као и Извештаја о стручној контроли урбанистичког пројекта Комисије за планове Општине Мајданпек број 350-40/2018-03 од дана 05.02.2021. године, поступајући по захтеву број 350-42/2020-03 од дана 05.06.2020. године поднетог од стране "МИХАЈЛОВИЋ" Д.О.О. из Параћина (Доња Мутница) у предмету потврђивања урбанистичког пројекта који се израђује за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган локалне самоуправе, и з д а ј е

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK

Anketa

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %