";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Добродошли у општину Мајданпек

 
 

Умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине


 


ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА

за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2020.години


Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу новог објекта за смештај старих лица у Доњем Милановцу


о давању у закуп непокретности - простора у јавној својини општине Мајданпек


о спровођењу поступка закупа гређавинског земљишта у јавној својини општине Мајданпек


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о сузбијању ларви комараца на територији општине Мајданпек


поводом нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2020.годину


 О Г Л А С

о давању у закуп непокретности - пословног простора у јавној својини општине Мајданпек


о бесплатном превозу у јавном линијском градском и приградском  превозу на територији општине Мајданпек


Нацрт Плана детаљне регулације за туристичко насеље "Ладне воде" - поновљени јавни увид 


План детаљне регулације заштићеног подручја Археолошког локалитета – Лепенски Вир” - рани јавни увид