";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 


број јавне набавке

4042-22/2018

предмет јавне набавке

Набавка добара - Опремање два санитетска возила за Дом здравља "др Верољуб Цакић" у Мајданпеку

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

03.12.2018.године до 13:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-22/2018

 

број јавне набавке

4042-20/2018

предмет јавне набавке

Набавка добара - Набавка помоћне опреме за лабораторију за Дом здравља "др Верољуб Цакић" у Мајданпеку

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

03.12.2018.године до 13:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-20/2018

 

број јавне набавке

4042-21/2018

предмет јавне набавке

Набавка добара - Набавка два санитетска возила за Дом здравља "др Верољуб Цакић" у Мајданпеку

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

26.11.2018.године до 13:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-21/2018

 

 

 

број јавне набавке

4042-23/2018

предмет јавне набавке

Набавка добара - Набавка апарата за физикалну терапију за Дом здравља "др Верољуб Цакић" у Мајданпеку

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

28.11.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-23/2018

 


број јавне набавке

4042-26/2018

предмет јавне набавке

Набавка радова- Извођење радова на уређењу гробља у Доњем Милановцу

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

 

рок за подношење понуде

20.11.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-26/2018

 

број јавне набавке

4042-18/2018

предмет јавне набавке

Набавка радова- Замена ивичњака у ул. Хајдук Вељка у Доњем Милановцу

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

 

рок за подношење понуде

13.11.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-18/2018

 

број јавне набавке

4042-19/2018

предмет јавне набавке

Набавка добара -Набавка једног теренског возила за Дом здравља "др Верољуб Цакић" у Мајданпеку

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

21.11.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-19/2018

 

број јавне набавке

4042-24/2018

предмет јавне набавке

Набавка радова - Реновирање просторије физикалне, рендген, лабораторија Мајданпек и лабораторије Доњи Милановац, Рудна Глава и Јасиково

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

15.11.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о наставку поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-24/2018

 

број јавне набавке

4041-6/2018

предмет јавне набавке

Пружање услуга физичко техничког обезбеђења објеката на територији општине Мајданпек

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

03.12.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације 1

Измена конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-6/2018

 

број јавне набавке

4042-17/2018

предмет јавне набавке

Набавка добара- набавка горива

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

 

рок за подношење понуде

06.11.2018.године до 11:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-17/2018

 

 

СЛЕДЕЋА