";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

 

број јавне набавке

4042-29/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова –  Изградња санитарног чвора у ОШ „Миладин Бучановић“ у Јасикову

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

16.09.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-29/2019


број јавне набавке

4041-18/2019

предмет јавне набавке

Набавка добара –  Огревно дрво за кориснике права и услуга социјалне заштите / грејна сезона 2019/2020.

врста поступка

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

рок за подношење понуде

-

документација

Конкурсна документацијa

Обавештење о покретању поступка

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-18/2019

 

 


број јавне набавке

4042-28/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова –  Изградња санитарног чвора у ОШ „Миладин Бучановић“ у Јасикову

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

04.09.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-28/2019

 

 

број јавне набавке

4041-19/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Извођење радова на инвестиционом одржавању дела објекта број 2 на КП бр. 4059 КО Клокочевац у Клокочевцу

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

25.09.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-19/2019

 

број јавне набавке

4041-17/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Инвестиционо одржавање и унапређење енергетске ефикасности на објекту Предшколске установе „марија Мунћан“ у Доњем Милановцу

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

23.09.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-17/2019

 

број јавне набавке

4042-27/2019

предмет јавне набавке

Набавка добара–  набавка и испорука два контејнера

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

23.08.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-27/2019

 

број јавне набавке

4042-26/2019

предмет јавне набавке

Набавка угоститељских услуга –  свечани ручак поводом Дана општине

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

19.08.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-26/2019

 

број јавне набавке

4041-14/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Уређење и одржавање атарских путева

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

23.08.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-14/2019

 


број јавне набавке

4041-16/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Изградња армирано-бетонског моста преко Бољетинске реке у Бољетину

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

21.08.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-16/2019

 

 

број јавне набавке

4042-25/2019

предмет јавне набавке

Набавка добара–  набавка и испорука два контејнера

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

30.07.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-25/2019

 

број јавне набавке

4041-15/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова –  Инсталација система за мерење брзине кретања моторних возила и видео надзор кроз насељено место Доњи Милановац

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

06.08.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-15/2019

 

СЛЕДЕЋА