";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

Јавно надметање

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано понедељак, 10 март 2014 06:44 Написао Администратор уторак, 04 фебруар 2014 11:54

05.02.2014.

 

Општинско веће општине Мајданпек, расписује 

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за давање у закуп грађевинског земљишта

 

Предмет Огласа је давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради

 

  • изградње  пословних објекaта и пратећих објеката уз пословање у складу са Планом генералне  регулације насеља Мајданпек, у Мајданпеку
  • изградње стамбених и пратећих помоћних објеката у складу са Просторним планом општине Мајданпек, у насељу Голубиње и Мироч.

Рок за подношење пријава 07.03.2014.године до 15 часова.

Овде можете преузети

 

 


 

   

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

Позивају се грађани са пребивалиштем на територији општине Mајданпек, укључујући и пунолетна лица на дан избора,  да могу извршити увид у бирачки списак – део за подручје јединице локалне самоуправе Мајданпек и поднесу захтев за упис у бирачки списак, брисање из бирачког списка, измену, допуну или исправку података у бирачком списку. 

Увид у бирачки списак и подношење захтева за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку може се вршити сваког радног дана од 7.00 – 15.00 сати у згради Скупштине општине Мајданпек, - приземље,  канцеларија број 1. до 8. априла 2016. године до 24 часа, када ће бирачки списак бити закључен.

Целокупан текст огласа можете преузети овде


   

Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано уторак, 31 децембар 2013 06:42 Написао Администратор среда, 04 децембар 2013 13:36

Дана 01.11.2013.године, ступио је на снагу Закон о легализацији објеката (''Службени гласник РС'',  брoj: 95/13),који у члану 40. став 1. даје власницима бесправно изграђених објеката, рок од 90 дана од дана ступања на снагу Закона , за подношење захтева за легализацију , надлежној локалној самоуправи, на чијој се територији објекат налази.

Овде можете преузети целокупан текст обавештења и захтев за легализацију.


 

   

Јавни конкурси за именовање директора

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано петак, 26 јул 2013 06:07 Написао Администратор петак, 05 јул 2013 16:04

Јавни конкурси за именовање директора јавних предузећа у општини Mајданпек објављени су у "Службеном гласнику РС" број 59 од 05.07.2013.године.

Од овог датума почиње да тече рок за пријављивање. 

Овде можете преузети текстове објављених конкурса.

 

 

 


 

 

ДОПУНА ОБЈАВЉЕНА У "Службеном гласнику РС", број 62 од  16.07.2013године

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

објављује

 ДОПУНУ

Јавног конкурса

за именовање директора ЈП за стамбене услуге Мајданпек

 

        У јавном конкурсу за именовање директора ЈП за стамбене услуге Мајданпек објављеном у "Службеном гласнику РС", број 59 од  05.07.2013. године, врши се допуна:

 у тачки III став 2.иза речи "високу стручну спрему -" додају се речи "или вишу стручну спрему-".

 


 

 

 

 

   

Страна 21 од 29