";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2012. - пописивачи

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано понедељак, 27 август 2012 09:39 Написао Администратор понедељак, 27 август 2012 09:27

 

КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕТЕСТ ЗА ОБУКУ

ЗА ПОПИСИВАЧЕ 

ЗА ОПШТИНУ  МАЈДАНПЕК 

 

 

Кандидати чије се име и презиме налази на коначној листи, по насељима,  изабрани су за претест за обуку за пописиваче

 

 

Претест за кандидате из свих насеља на територији општине Мајданпек одржаће се дана 14.09.2012. године, са почетком у 10,00 часова,  у Великој сали Скупштине општине Мајданпек, Светог Саве бб, у Мајданпеку.  

 

 

 

Насеље Бољетин

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1ПАВЛЕ, ЖИКА, ЖУРКИЋ  116468

 

 

Насеље Влаоле

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1МИЛОРАД, СРЕТЕН, ЛУНГУЛОВИЋ 1838611
2МИЛОЈЕ, КАЈИЦА, МАРКОВИЋ  121418
3ВОЈЧЕ, ИЛИЈА, ШЋОПУЛОВИЋ  177877

 

 

Насеље Голубиње

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1МАРИЈАНА, ЈОВАНКА, ДАНЧИЋ  114967
2ЈЕЛЕНА,БРАНИСЛАВ, БЛАГОЈЕВИЋ  132295
3ВЕСНА, ДУШАН, ТОЧАКОВИЋ  131894

 

 

Насеље Дебели Луг

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1МАЈА, СИМА, ЖИВАНОВИЋ  178946
2ИВАНА, ЉУБИША, КНЕЖИЦА  174426
3МИЛЕНА, ЂОРЂЕ, СТАНОЈЕВИЋ  183476

  

Насеље Доњи Милановац

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1МАРИЈА, ЈОВАН, СИМОНОВИЋ  126258
2МИЛИЦА, МЛАДЕН, ЖУРЖЕВИЋ   174098
3АЛЕКСАНДРА, ВЕСНА, РАКИЋ  119358

  

Насеље Јасикво

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1САНЕЛА,МИЛОСИНКА, БИРОВЕСКОВИЋ  120147

  

Насеље Клокочевац

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1НИКОЛА, ДРАГАН, ГИЦИЋ  174227
2АНИТА, ЧЕДОМИР, ЈОВАНОВИЋ  210105
3ДАНИЈЕЛА,ДЕСИМИР,МИХАЈЛОВИЋ  131445
4ИВАНА, ДРАГАН, ГИЦИЋ 132665

  

Насеље Лесково

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1ИГОР, МИЛУТИН, ТРАИЛОВИЋ  174888

 

 

Насеље Мајданпек

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1ЈЕЛЕНА, ОБРАД, НИКОЛИЋ 174619
2ЈАСМИНА,БОГОСАВ, ШТРБАНОВИЋ  178428
3СНЕЖАНА,НАСТАС, МАТИЋ СТОЈАНОВИЋ 120907
4НАТАША, РАДИЧ, БИОЧАНИН  180207
5ВЕРОЉУБ, ЈОВАН, БЛАГОЈЕВИЋ  178116
6МИРОСЛАВ,МИРОЉУБ, ТОДОРОВИЋ  179706

  

Насеље Мироч

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1ЦВЕТЛАНА,МИРОСЛАВ, ЈОВАНОВИЋ  137188

  

Насеље Мосна

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1НЕРАНЏА, ДОБРИВОЈЕ, КОСТИЋ  135525

  

Насеље Рудна Глава

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1ДЕЈАН, СЛАВОЉУБ, КАТИЋ  176307
2МИОДРАГ, ПЕТАР, БАЧИЛОВИЋ  315937
3ЈЕЛЕНА, СЛАВОЉУБ, КАТИЋ  175456
4ДЕВИЦА, ГРАДЕ, ЖУРКИЋ  175055
5САНЕЛА,ВЛАСТИМИР, ЈАНКОВИЋ  282564

 

 

Насеље Тополница

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1СЛАВОЉУБ,СЛОБОДАН, РАШКОВИЋ  125636
2ЈАСМИНКА,ЈАНКО, ЈОВАНОВИЋ  115696
3МИЛАН,СЛАВОЉУБ, РАШКОВИЋ128825
4МАРКО,СЛАВОЉУБ, РАШКОВИЋ  128225

  

Насеље Црнајка

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1ЗОРИЦА, ПАВЛЕ, ПАВЛОВИЋ  177277
2МИЛОШ,ЈЕЛЕНКО, МАРИНОВИЋ  175276

 


   

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2012.

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано понедељак, 27 август 2012 11:32 Написао Администратор понедељак, 27 август 2012 11:27

 

КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕТЕСТ ЗА ОБУКУ

ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ 

ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК 

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1Јасмина (Божидар) Макуљевић1070018
2Милица (Душан) Дамњановић198217
3Тихомир (Сретен) Журкић1120117
4Никола (Драгутин) Петровић755317
5Никола (Јован) Ћирић377617
6Миљана (Радомир) Надаждин279815
7Милена (Никола) Миљковић-Меанџија397515

  

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Кандидати чије се име и презиме налази на коначној листи, изабрани су за претест за обуку за општинске инструкторе.

Претест ће се обавити 3. септембра,   са почетком у 12,00 часова, у  Малој сали Скупштине општине Мајданпек, Светог Саве бб, у Мајданпеку.  


                                
                                     
   

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2012 - општинa Мајданпек

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано субота, 18 август 2012 19:12 Написао Администратор петак, 17 август 2012 11:38

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

УЗ ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ПРЕТЕСТ

ЗА ОБУКУ ЗА  ПОПИСИВАЧЕ 

                                      ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК 

 

Прелиминарна листа кандидата за претест за обуку за  пописиваче заопштину Мајданпек, објављена је на огласној табли СО Мајданпек, као и напунктовима за пријем пријава за пописиваче у Мајданпеку и Доњем Милановцу.

 

Кандидати чије се име и презиме налази изнад црте на прелиминарној листи кандидата за претест за обуку за пописиваче, по насељима, дужни су да пописној комисији, од 20. до 24. августа, предају следећа документа:

  • копију личне карте или пасоша;
  • оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми;
  • копију радне књижице (за запослене);
  • копију овереног индекса, односно потврду о уписаном семестру у 2012. години (за студенте);
  • уверење да против кандидата није покренута истрага односно уверење да против кандидата није подигнута оптужница (ова уверења могу да приложе накнадно, тј. до почетка обуке);
  • уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или копију овереног картона са евиденције ове службе (за незапослене кандидате), не старију од месец дана. Незапослени кандидати који нису пријављени у Националној служби за запошљавање нпр. индивидуални пољопривредници, не доносе овај документ;
  • потврду о последњој уплати пензије (за пензионере).

Сваки кандидат мора да има отворен ненаменски текући рачун на своје име јер му се једино тако може платити за рад у попису.

Уколико кандидат није у могућности да на време отвори текући рачун, може то учинити и накнадно, с тим што је обавезан да податке донесе пописној комисији што пре, а најкасније до почетка обуке. Уколико ове податке има, кандидат ће саопштити број ненанменског текућег рачуна и назив банке у којој је отворен  лицу коме предаје документацију.

Сматраће се да је кандидат одустао од рада у овом попису уколико у предвиђеном термину не поднесе на увид тражена документа.

У случају када кандидат није у могућности да лично преда документа пописној комисији, може то уместо њега учинити и друго лице (члан породице или неко други). Важно је да документација буде потпуна (копија је обавезна).

По предаји документације, кандидат се потписује на посебном обрасцу, чиме се потврђује да је документација предата.

Предаја документације врши се у периоду од 20. до 24. августа, од 08,00 до 14,00 часова, у канцеларији број 22, на првом спрату СО Мајданпек, Светог Саве бб у Мајданпеку.                                                                      

У исто време када предају документацију, кандидатима ће бити уручено Упутство за пописивање које треба да проуче ради припреме за обуку тј. за претест.

Рок за жалбу на избор кандидата за пописиваче и разматрање жалби од стране пописне комисије је предвиђено од 20. до 24. августа.

Објављивање коначних листа кандидата за претест за обуку за пописиваче, по насељима, као и време и место одржавања претеста је 27. августа.

 

 


 

 

 

КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕТЕСТ ЗА ОБУКУ

ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

 

ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК

 
Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1Јасмина (Божидар) Макуљевић1070018
2Милица (Душан) Дамњановић198217
3Тихомир (Сретен) Журкић1120117
4Никола (Драгутин) Петровић755317
5Никола (Јован) Ћирић377617
6Миљана (Радомир) Надаждин279815
7Милена (Никола) Миљковић-Меанџија397515
  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидати чије се име и презиме налази на коначној листи, изабрани су за претест за обуку за општинеске инструкторе.

Претест ће се обавити 3.септембра са почетком у 12,00 часова у Малој сали Скупштине општине Мајданпек, Светог Саве бб, у Мајданпеку.

 


   

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2012. - општински инструктори

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано среда, 15 август 2012 15:25 Написао Администратор среда, 15 август 2012 11:32

 

15.08.2012.године

 
 

ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕТЕСТ

ЗА ОБУКУ ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК 

 

Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова
1Јасмина (Божидар) Макуљевић1070018
2Милица (Душан) Дамњановић198217
3Тихомир (Сретен) Журкић1120117
4Никола (Драгутин) Петровић755317
5Никола (Јован) Ћирић377617
6Миљана (Радомир) Надаждин279815
7Милена (Никола) Миљковић-Меанџија397515

  

ОБАВЕШТЕЊЕ

Рок за жалбу на листу кандидата за претест за обуку за општинске инструкторе пописној комисији је од 15. до 16. августа.  

Коначну листу кандидата за претест за обуку за општинске инструкторе пописна комисија објављује 18. августа. 

 

 


   

Страна 25 од 29