sort proizvodi

Изборне листе

1 Aleksandar Vucic - Zajedno mozemo sve

2. Ivica Dacic - Premijer Srbije

3. Moze i drugacije

4. Srpski pokret Dveri - Srcem za Majdanpek

5 Dr Vojislav Seselj - Srpska radikalna stranka

6. Koalicija za Kraljevinu Srbiju - DSS

7. Ne dam


 

            На основу члана 44. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 14/22), Изборна комисија општине Мајданпек, на седници одржаној дана 18. марта 2022. године, донела је

 

 

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК НА ИЗБОРИМА

РАСПИСАНИМ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

 

 

I

            УТВРЂУЈЕ СЕ Збирна изборна листа кандидата за избор одборника у Скупштини општине Мајданпек, на  изборима расписаним за 3. април 2022. године, и то:

 

            1) АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ

 

1.         Ивана Србуловић, 1988, мастер учитељ  

2.         Никола Науновић, 1983, диломирани економиста         

3.         Саша Јаношевић, 1980, дипл. инг. шумарства    

4.         Елвира Јовановић, 1975, дипломирани менаџер 

5.         Драган Поповић, 1966, правник    

6.         Станимир Балановић, 1969, машински техничар

7.         Круна Живаљевић, 1988, доктор медицине        

8.         Дејан Вагнер, 1965, дипл. инг. рударства

9.         Бранислав Томић, 1972, дипл. инг. рударства     

10.       Сашка Илић, 1987, мастер биолог

11.       Иван Максимовић, 1976, дипломирани правник

12.       Далибор Грујић, 1979, радник       

13.       Марија Дањец, 1984, дипломирани инж. менаџмента

14.       Владица Петровић, 1969, доктор медицине        

15.       Ивана Златић, 1992, доктор медицине     

16.       Александар Бучановић, 1987, инжењер информатике   

17.       Горан Стевановић, 1981, електротехничар енергетике  

18.       Мирољуб Анђић, 1991, поштар     

19.       Александра Бадркић, 1987, санитарно-еколошки инжењер      

20.       Векица Милошевић, 1982, електротехничар       

21.       Ђорђе Рошкић, 1962, дипломирани економиста

22.       Маријана Србуловић, 1986, васпитачица

23.       Стефан Новаковић, 1993, електротехничар         

24.       Миладин Голубовић, 1961, пензионер     

25.       Жељка Павловић – побрић, 1991, доктор медицине      

26.       Жељко Митић, 1986, инжењер електротехнике

27.       Јасмин Предић, 1992, возач тешких возила         

28.       Ивана Милошевић, 1995, учитељица       

29.       Марија Буљубаша, 1987, економиста

30.       Звездимир Траиловић, 1971, рударски техничар

31.       Јелена Марковић, 1987, руковаоц рударским машинама          

 

            2) ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

 

1.         Славиша Божиновић           , 1962, дипл. економиста

2.         Андријана Милетић, 1992, дипл- инг. шумарства

3.         Барбуловић Игор, 1977, маг. екон. наука

4,         јоновић Марина, 1975, радник

5.         Радић Ненад, 1975, инг. машимства

6.         Петровић Жељко, 1967, ел- техничар

7.         Лазаревић Војислав, 1958, лекар

8.         Јанковић Милена, 1984, дипл. биолог

9.         Миленковић Миља, 1963, екон. техничар

10.       Лазаревић Игор, 1975, лимар

11.       Стојановић Миодраг, 1952, пензионер

12.       Карпузовић Марина, 1981, дипл. економиста

13.       Јовановић Милена, 1990, радник

14.       Паско Божидар, 1949, пензионер

15.       Караманчић Драган, 1954, пензионисани новинар

16.       Балановић Слободан, 1967, радник

17.       Јанковић Ивана, 1988, дипл. мастер учитељ

18.       Павловић Југослава, 1983, отправник возова

19.       Николић Раде, 1955, пензионер

20.       Новичић Ненад, 1971, агарски тренер

21.       Жујица Миладинка, 1961, пензионер

22.       Вулетић Урош, 1978, професор физ. културе

23.       Станојевић Сања, 1982, гимназијалац

24.       Точаковић Ђорђе, 1966, пољопривредник

25.       Јеремић Јовица, 1982, радник

26.       Јанковић Драгана, 1986, радник

27.       Ђорђевић Слободанка, 1958, домаћица

28.       Цуцуловић Савка, 1943, пензионер

29.       Антонић Мирослав, 1982, радник

30.       Мухаремовић Горан, 1966, радник

31.       Ђурковић Владимир, 1976, радник

 

3) МОЖЕ И ДРУГАЧИЈЕ

 

1.         Мартин Бежинаревић, 1999, правни техничар

2.         Снежана Тодоровић, 1962, дипломирани логопед дефектолог

3.         Небојша Петковић, 1972, професор биологије

4.         Небојша Траиловић, 1955, испирач злата

5.         Данијела Анђелковић, 1971, економски техничар

6.         Јанко Николић, 1960, пензионер

7.         Снежана Трујановић, 1963, медицинска сестра

8.         Надица Стојановић, 1982, фризер

9.         Драгиша Милојковић, 1964, фризер

10.       Ненад Јовановић, 1964, златар

11.       Наташа Петковић, 1974, професор филозофије

12.       Десанка Јанковић, 1975, трговац

13.       Кристијан Клемен, 1970, електротехничар рачунара

14.       Драган Трујић, 1961, ликовни техничар дизајна индустријских производа

15.       Тереса Траиловић, 1994, ветеринар

16.       Сузана Спорић, 1979, електро техничар

17.       Ратко Дурлић, 1962, електро техничар

18.       Недељко Јанковић, 1971, машинац

19.       Милован Павловић, 1962, машин бравар

20.       Гордана Драгошановић, 1962, електричар јаке струје

21.       Сузана Благојевић, 1960, акушерска сестра

22.       Неша Урзикић, 1970, хемијски техничар

23.       Јасмина Дурлић, 1973, економски техничар

24.       Драган Станковић, 1971, рудар

25.       Горан Младеновић, 1965, машинац

26.       Звездана Јовановић, 1970, економски техничар

 

4) Српски покрет Двери – Срцем за Мајданпек

 

1.         Драган  Манојловић, 1955, пензионер

2.         Миодраг Бачиловић, 1959, агент осигурања

3.         Душица Полић, 2002, студент пол. наука

4.         Драгана Мажибрада, 1967, ек. техничар

5.         Слободан Трифуновић, 1952, пензионер

6.         Зоран Терзић, 1963, радник обезбиђења

7.         Марина Јакубовић, 1989, трговац

8.         Драган Грујић, 1968, дипл.инг за менаџмент

9.         Снежана Кокић, 1971, трговац

10.       Бобан Митровић, 1968, електричар енергетике

 

5) ДР ВОЈИСЛАВ  ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

 

1.         Милован Шегрт, 1969, техичар финалне прераде дрвета

2.         Милорад Сурдуловић,1961, пензионер

3.         Јелена Србу, 1962, електротехничар

4.         Драгиша Ђурић, 1961, пензионер

5.         Тања Радовић           , 1980, рударски техничар

6.         Славиша Живадиновић, 1966, приватни предузетник

7.         Раде Жујуица, 1962, пољопривредник

8.         Јевросима Васић, 1956, пензионер

9.         Данијела Јовановић, 1980, домаћица

10.       Љубиша Голубовић, 1956, пензионер

11.       Слађан Бучановић,1992, техничар

12.       Слободан Сикимић, 1958, пензионер

13.       Светлана Јанковић, 1950, пензионер

14.       Данијела Цајић, 1978, домаћица

15.       Живослав Радовановић, 1955, пензионер

16.       Ивица Пауновић, 1977, возач

17.       Јелена Голубовић, 1985, физиотерапеут

 

6) КОАЛИЦИЈА ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – ДСС

 

1.         Ђорђе Драгошан, 1958, пензионер

2.         Небојша Јовановић, 1957, референт

3.         Верица Станојевић, 1965, лаборант

4.         Радиша Николић, 1959, пекар

5.         Верица Недић, 1972, домаћица

6.         Дарко Цугељ, 1958, инжењер машинства

7.         Милан Узуновић, 1965, машин бравар

8.         Ружа Карабашевић, 1947, пензионер

9.         Миле Марковић, 1959, социјални радник

10.       Драгица Мартиновић, 1953, пензионер

 

7) Не дам!

 

1.         Владимир Божић, 1979, спортски радник

2.         Зора Трујић-Мирковић, 1955, лекар специјалиста неуропсихијатар

3.         Ирена Барбуловић, 1979, наставница клавира

4.         Јелена Јовановић, 1969, ел. заваривач

5.         Радојица Стефановић, 1983, дипломирани професор

6.         Марија Тимко, 1970, приватник - предузетник

7.         Дарко Пунђејевић, 1986, рудар

8.         Душан Илић, 1990, рудар

9.         Мирјана Зарић, 1975, наставник

10.       Теодора Јанковић, 2002, програмер

11.       Снежана Стаменковић, 1958, пензионер

12.       Александар Лор, 1981, струковни економиста

13.       Бисерка Костић, 1988, економски техничар

14.       Зорица Величковић, 1983, хигијеничарка

15.       Вељко Петровић, 1999, рудар

16.       Вера Божић, 1958, пензионер.

 

II

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на веб презентацији Републичке изборне комисије и ''Службеном листу општине Мајданпек''.

           

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Број:  013-64/2022  од  18. марта 2022. године

ПРЕДСЕДНИК,

Светлана Сеновић

 

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %