sort proizvodi

Обавештења Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове

12.10.2020.

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Телеком Србија“ а.д., ул. Таковска број 2, 11000 Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградњу базне станице „Topolnica“ -BR37, BRU37, BRO37 на катастарској парцели број 3627/2 КО Тополница, општина Мајданпек, заведено под бројем 501-13/2020-03 дана 07.10.2020 године.

Обавештење IV 501-13/2020-03

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %