sort proizvodi

Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове

Обавља послове у области индустрије, пољопривреде, водопривреде, шумарства, приватног предузетништва, трговине, туризма, угоститељства, занатства, затим културе, здравства, социјалне заштите, друштвене бриге о деци. У областо заједничких послова обавља послове у организацији писарнице и архиве, овере потписа и рукописа, економат, телефонске централе, заједничког бифеа, доставе, одржавања и употребе моторних возила, одржавања хигијене. Обавља послове противпожарне заштите и физичког обезбеђења објекта и запослених.

Шеф Одељења за привреду, јавне делатности и заједничке послове: Мирјана Цакић Младеновић

Телефон: 030 / 582-291

Факс: 030 / 581-510

Емаил: privreda@opstinamajdanpek.rs , privredampek@ptt.rs


3.1.Служба за привреду

3.2.Служба за јавне делатности

3.3.Служба за заједничке послове

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %