sort proizvodi

Стручне службе органа општине

Врши стручне и рганизационе послове за СО, председника општине и Општинско веће, и то: припрема седница и обрада аката усвојених на седницама, чување изворних докумената о раду, давање правних мишљења Скупштини, председнику општине и Општинском већу о законитости аката, учествује у припреми нацрта прописа и других општих аката. Обављају дактилографске послове за потребе органа општине Мајданпек.

Шеф Стручних служби органа општине: -


5.1.Служба за скупштинске и друге послове

5.2.Дактилобиро

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %